Jongerenhulpverlener

13/07/2023 - 08:57
Bedrijf
CAW De Kempen
Gemeente
Neteland
Type
Deeltijds
Sector
Andere sociale organisaties

Waar kom je terecht?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Je maakt deel uit van het team Gezin en Jongeren.


Project RADAR Neteland
Lokale besturen ontvangen steeds meer signalen via scholen, politie, burgers en ouders over jongeren die het mentaal moeilijk hebben. In de regio Neteland werden daarom meerdere initiatieven genomen om jongeren te ondersteunen, o.a. door de uitwerking van een bovenlokaal jeugdwelzijnsbeleid, de inzet van outreachers en de oprichting van een OverKop-huis. Hoewel er meerdere initiatieven zijn, werd in een analyse van de bestaande context vastgesteld dat de
partners in het jongerenwelzijn elkaar onvoldoende vinden. Het project RADAR Neteland heeft een projectduur van 2 jaar en zet in op vroegdetectie en
preventie waarbij er wordt gefocust op de doelgroep kinderen en jongeren tussen 8 en 16 jaar. Eén van de acties binnen het project is het in dienst nemen van een extra JAC-medewerker die actief is binnen de gemeenten van Neteland. Het project is in opdracht van Neteland (samenwerkingsverband van de lokale besturen Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) en CAW De Kempen in samenwerking met de Provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen.

Wat doe je?

 • Je geeft vorm aan de mobiele JAC-werking in de regio Neteland (Herentals, Olen, Grobbendonk, Herenthout en Vorselaar), die opgestart wordt binnen het project RADAR Neteland. Je staat in voor het onthaal, de begeleiding en preventie m.b.t. de doelgroep jongeren (vanaf 12 jaar). Je doet dit vanuit verschillende locaties in de regio Neteland.
 • Je doet aan vraagverheldering, biedt directe hulp aan of verwijst door indien nodig. Je gaat begeleidingstrajecten aan met jongeren die een meer uitgebreide ondersteuning nodig hebben.
 • Je werkt met de jongere in zijn sociale context en hebt waar nodig overleg met externe diensten. Je werkt projectmatig op vraag van de betrokken scholen of gemeenten, bv. rond preventie.
 • Je zet signalen om in concrete acties en werkt mee aan een informatief of begeleidend (groeps-) aanbod met betrekking tot bepaalde thema’s.
 • Je zorgt ervoor dat jongeren de weg leren kennen naar het JAC en dat professionelen  weten hoe ze jongeren naar jou kunnen toeleiden.

Wie ben je?

 • Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting.
 • Je vindt gemakkelijk aansluiting bij jongeren en kent hun leefwereld. Je beschikt over de nodige vaardigheden om met jongeren en hun sociale omgeving om te gaan.
 • Je hebt een basiskennis van het welzijns- en hulpverleningslandschap in het arrondissement Turnhout, in het bijzonder van de jeugdhulp.
 • Je bent sterk in individuele trajecten en werkt vanuit een generalistische kijk.
 • Je hebt interesse in of ervaring met blended hulpverlening.
 • Je bent mee met de sociale media en je kunt via die weg vlot contacten leggen met het doelpubliek.
 • Je bent alert voor signalen en kunt deze omzetten in concrete acties.
 • Je weet je professionele netwerk uit te bouwen en in te zetten in functie van je doelgroep.
 • Je kunt zelfstandig werken zonder daarbij de connectie te verliezen met collega’s die op een andere locatie actief zijn. Het schrikt je niet af om dagelijks alleen op pad te zijn.
 • Je bent altijd beschikbaar op woensdagnamiddag. Je bent bereid om flexibel om te gaan met je werkuren, afhankelijk van de noden van je cliënten.
 • Je bent op korte termijn beschikbaar.


Wat mag je verwachten?

 • Wij bieden een contract van bepaalde duur aan 50% (19u/week) tot 31 december 2024.
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 319.01 (B1c). Deze brutojaarwedde bedraagt 2.899,75 euro per maand voor 100 % jobtime en zonder baremieke anciënniteit.
 • Je krijgt een laptop en smartphone ter beschikking zodat je mobiel kunt werken.
 • Je werkt grotendeels alleen maar komt regelmatig samen met je teamverantwoordelijke en collega's van andere locaties.

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.


Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Clara Marinus [email protected] / 0473 18 05 95.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 31/12/2023