kindbegeleider groepsopvang IFIC

Wat de job inhoudt

De stad Sint-Niklaas heeft vier locaties voor baby- en peuteropvang, gelegen in het centrum van de stad. We zijn op zoek naar nieuwe collega’s die onze teams willen versterken.

Wil je aan de slag als kindbegeleider en zoek je een warme werkomgeving?

Ben je geëngageerd, creatief en heb je een groot hart voor kinderen tussen 0 en 3 jaar?

Dit is je kans!

Data selectie

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt:

- Deel 1 bestaat uit vragen (voorbeeldsituaties) die je mondeling beantwoordt aan de jury, dit zal doorgaan op dinsdag 20 of dinsdag 27 juni 2023 (reservedatum: vrijdag 16 juni 2023)

- Deel 2 is een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Dit gaat aansluitend op het interview door.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wie we zoeken

Op woensdag 31 mei 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

- je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
- je bent van onberispelijk gedrag
- je geniet de burgerlijke en politieke rechten
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
- je slaagt voor de selectieproeven.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarden waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

- voldoen aan alle kwalificatievereisten voor erkenning door Kind en Gezin:
* minimaal een kwalificatiebewijs hebben van bepaalde afstudeerrichtingen van het hoger (beroeps)onderwijs, secundair (volwassenen)onderwijs of Syntra ofwel,
* een afwijking hebben verkregen voor kindbegeleiders met ervaring (minimaal 3 jaar vóór 1 april 2014) ofwel,
* een kwalificerend traject volgen dat afgerond is vóór 31 maart 2024. Het bewijs van een kwalificerend traject is een inschrijvingsbewijs van max. 3 jaar oud, voor een opleiding die leidt tot het behalen van het vereiste kwalificatiebewijs.

- attest van kennis van de Nederlandse taal volgens de richtlijnen van Kind en Gezin of een diploma van een instantie met Nederlands als onderwijstaal, die erkend is door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
- attest levensreddend handelen.

Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot deze selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. Je krijgt een contract voor 6 maanden. Na deze 6 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

- aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
- aangepaste vorming en een functionele loopbaan
- boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
- interessante verlofregeling
- relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
- minimum maandloon:
met 0 jaar anciënniteit: 2.731,65 EUR bruto
met 12 jaar anciënniteit: 3.163,13 EUR bruto
loonsimulatie is mogelijk via [email protected]

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Schrijf je in tot en met woensdag 31 mei 2023 op https://www.jobsolutions.be/register/15877-66 of geef je inschrijvingsformulier ingevuld af met een kopie van je diploma of attest + cv en motivatiebrief bij de afdeling personeel t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E  [email protected] of T 03 778 31 26. 

 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Bijlage Grootte
infobundel_kbg_gro_202305.pdf 443.79 KB
Door: - ma, 15/05/2023 - 16:14
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 31/05/2023