Kwaliteitscoördinator / Preventieadviseur (m/v) voor onbepaalde duur (30,4u)

Vzw Kruislink is actief in de Bijzondere Jeugdzorg in de provincie Antwerpen. Er zijn drie deelwerkingen: enerzijds een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (’t Kruispunt) te Beerse, een begeleidingstehuis (De Link) te Hulshout en Westmeerbeek en een dienst voor intensieve contextbegeleiding (Keerpunt) in Turnhout.

De tewerkstellingsplaats is onderling te bespreken. Als kwaliteitscoördinator/ preventieadviseur zal je je sporadisch naar de andere vestigingen moeten verplaatsen.

Taakinhoud:

Als kwaliteitscoördinator faciliteer je alle stappen binnen de beleidscyclus die de organisatie continu doorloopt. Je initieert, ondersteunt en volgt de verbeterprojecten van de organisatie en haar deelwerkingen op. Bovendien documenteer je dit proces en veranker je structurele veranderingen in het kwaliteitshandboek. Je bevordert ook de participatie van cliënten en medewerkers en verzorgt het communicatiemateriaal van de organisatie. 

Als interne preventieadviseur adviseer je de organisatie over arbeidsveiligheid en het welzijnsbeleid en help je zowel de werkgever als leidinggevende functies en medewerkers bij het toepassen van de welzijnswet en Codex / ARAB / AREI. Je neemt tevens deel aan het CPBW waar je een onafhankelijke en adviserende rol opneemt. Kruislink voorziet een basisopleiding preventieadviseur niveau 3 als je hierover nog niet beschikt. 

Je takenpakket bestaat onder meer uit:

 • Kwaliteitszorg faciliteren
 • Coördineren van de zelfevaluatie, opmaken kwaliteitsplanning, ondersteunen van verbeteracties, opvolging van verbeter-/werkgroepen
 • Redactie en herziening van het kwaliteitshandboek
 • Organiseren van interne audits
 • Verzamelen van cijfers en documenteren van evoluties in onze organisatie
 • Opmaken van het kwaliteitsverslag
 • Participatie cliënten en medewerkers bevorderen
 • Klachtenbehandeling
 • Implementeren van regelgeving m.b.t. de kwaliteit in de organisatie
 • Verzorgen van communicatiemateriaal (bv. brochures, website, socials)
 • Veiligheids- en welzijnsvoorschriften implementeren in het organisatiebeleid en medewerkers hierover informeren
 • Organiseren en opvolgen van de wettelijk verplichte controles in alle vestigingen i.f.v. veiligheid
 • Opmaken van het jaarverslag IDPBW en andere wettelijke verslagen
 • Opvolgen van arbeidsongevallen in samenwerking met de verantwoordelijke verzekeringen en de externe dienst voor preventie (IDEWE)

 

Profiel:

 • Stiptheid en een goed organisatietalent 
 • Zelfstandig kunnen werken 
 • Vlotte communicatie en kunnen enthousiasmeren  
 • Processen managen en doelgericht handelen
 • Degelijke communicatieve en schriftelijke rapportagevaardigheden 
 • Abstractievermogen en inzichten kunnen vertalen naar handelen
 • Affiniteit met hulpverlening en ervaring in de jeugdzorg
 • Flexibiliteit en zin voor verantwoordelijkheden
 • Stressbestendigheid, assertiviteit en weerbaarheid
 • Voldoende maturiteit en teamspeler 

 

Wij verwachten minimaal:

 • Minimaal opleiding bachelor in een menswetenschappelijke richting
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Goede computervaardigheden en vlotte typvaardigheid 
 • Talenkennis: Nederlands zeer goed, mondeling en schriftelijk 
 • In bezit zijn van rijbewijs B 

 

Biedt:

 • Een boeiende en uitdagende job in een jong en dynamisch team
 • Deeltijds (80%) contract van onbepaalde duur 
 • Spoedige indiensttreding.
 • Een balans tussen autonomie en samenwerking
 • Een goede en degelijke omkadering
 • Vergoeding volgens barema B1B
 • Maaltijdcheques na zes maanden dienst
 • Interne opleiding, mogelijkheid om externe vormingen te volgen en deelname aan intervisiegroepen.
 • Een aantrekkelijk (leeftijdsgebonden) verlofsysteem
 • Fietsvergoeding, woonwerkvergoeding, kilometervergoeding voor vervoer in opdracht

 

Solliciteren: 

Uw sollicitatie is welkom tot en met 12 mei 2024.

Bij voorkeur via email: [email protected]

Met vermelding “Kwaliteitscoördinator”

 

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 12/05/2024