Logopedist

14/11/2023 - 16:26
Bedrijf
Klim vzw
Gemeente
Dilbeek
Type
Deeltijds
Sector
Andere sociale organisaties

Functieomschrijving

Wil jij samen met een gemotiveerd team echt iets betekenen voor onze cliënten? Wil jij meewerken aan een plek waar het fijn is om te wonen en te werken? Dan zijn wij, voor de uitbreiding van ons personeelsbestand, op zoek naar jou! Klim-vzw huis Michielsheem biedt bewoners met een ernstige tot diepe verstandelijke beperking een thuis. Sommige bewoners hebben een extra complex medisch probleem, zoals epilepsie of een chronische aandoening. ook andere aandoeningen zoals autisme, gedrags of psychische problemen komen voor.

Samen met je collega therapeuten zorg je voor een aangepast, leefgroep overstijgend activiteitenaanbod voor onze bewoners. Je verzorgt activiteiten in groep of individueel. Overkoepelend, alsook vanuit je eigen discipline. Dit in overleg met de ondersteunde diensten.

Je taken bestaan onder andere uit

- De logopedist(e) onderzoekt de mogelijkheden en onmogelijkheden op communicatief gebied, het is te zeggen audiometrisch onderzoek, N.K.O.-onderzoek (in samenspraak met de medische dienst), eventueel ophtalmologisch onderzoek, niveaubepaling van spraak - articulatie - actieve en passieve woordenschatkennis, gebarentaalkennis, alternatieve communicatiekennis, enz...

- Diagnostiek in samenwerking met collega logopediste en andere disciplines.

- Eenmaal het communicatieniveau van de bewoner bepaald is wordt een therapieplan uitgewerkt om de bewoner zo zelfstandig mogelijk en optimaal mogelijk te laten functioneren op communicatief vlak binnen zijn leefwereld.

- De logopedist(e) onderhoudt - vult aan - ontwerpt - bouwt uit : gehoorprothesen + toebehoren, spraakcomputer + toebehoren, dagborden, weekborden, aangepast eetmateriaal.

- De logopedist(e) bepaalt dysfagie bij de bewoners als ook de veiligheidsmaatregelen.

Uw profiel

- Je bent iemand die van aanpakken weet en zich vlot kan integreren in een team.

- Je hebt verantwoordelijkheidszin.

- Je werkt constructief samen met andere disciplines.

- Je bent voldoende flexibel.

- Je kunt je vinden in de missie en visie van de voorziening.

- Je bent minimum een bachelor logopedie

- Affiniteit met onze doelgroep is een pluspunt.

Jobgerelateerde competenties

 • Werken met een doelgroep: Personen met een auditieve beperking
 • De medisch-administratieve documenten invullen
 • Het logopedieprogramma uitwerken
  De interventies bepalen (verloop, persoonlijk aandeel, ...) en afstemmen op de situatie van de persoon met zorgbehoefte (leeftijd, stoornis, activiteit, ...)
 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalen
  De persoon met zorgbehoefte informeren over de logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren

Aanbod

 • een uitdagende job, binnen een voorziening in evolutie
 • Een open communicatie cultuur
 • Ruimte voor inspraak
 • Loon op basis van opleiding en ervaring zoals voorzien volgens het barema voor opvoedend personeel van het paritair comité 319.01
 • een aantrekkelijke fietsvergoeding, terug betaling woon-werk verkeer
 • een extra verlofdag na 3, 5 of 10 jaar anciënniteit binnen de voorziening
 • een extra feestdag (11 juli)
 • arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar
 • snelle indiensttreding

Waar en hoe solliciteren?

Stuur je brief en c.v. naar [email protected]

Plaats tewerkstelling

Klim vzw - Huis michielsheem
KASTERLINDENSTRAAT 253 1700 DILBEEK

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 21/01/2024