Medewerker Gedragstraining

20/11/2023 - 11:14
Bedrijf
CAW De Kempen
Gemeente
Turnhout/Herentals.
Type
Deeltijds
Sector
Andere sociale organisaties

Waar kom je terecht?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons
hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Je maakt deel uit van het team Detentie en Daderschap. Het subteam 'Gedragstraining' geeft vorming/begeleiding aan meerderjarigen die een alternatieve gerechtelijke maatregel hebben gekregen. Er kunnen uitsluitend cliënten terecht die verwezen zijn door het justitiehuis en dit in het kader van probatie, vrijheid onder voorwaarden en bemiddeling in strafzaken, beperkte detentie etc.

Wat doe je?

 • Je staat samen met je collega’s in voor het organiseren en geven van vormingen rond alcohol, drugs, sociale vaardigheden, agressie en Intra Familiaal Geweld (IFG). Na je inwerkperiode zal je in elk van deze vormingen ingeschakeld kunnen worden.
 • Je bereidt de vorming samen met je collega’s voor, bespreekt de nodige stappen en geeft vormingen in duo aan groepen van zo’n 10 deelnemers die zijn doorverwezen door justitie.
 • Je bespreekt tijdens de vorming de concrete stappen die nodig zijn om de problemen aan te pakken en om toekomstige problemen te voorkomen. Je zoekt hierbij ondermeer samen naar de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot het misdrijf. Dit kan eveneens aan de hand van individuele oefeningen.
 • Je duidt de cliënt op zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn netwerk, het slachtoffer en de samenleving.
 • Je hebt naast de groepswerking ook drie individuele gesprekken met deelnemers: een kennismakingsgesprek voor de vorming, een opvolgingsgesprek tijdens de vorming en een afsluitend gesprek na de vorming.
 • Je signaleert maatschappelijke tekorten en problemen en zoekt mee naar creatieve oplossingen.
 • Je legt contacten voor eventuele gepaste vervolghulp.
 • Je rapporteert op deontologisch verantwoorde wijze aan de partners en justitie, via de juiste digitale tools. .
 • Indien nodig verwijs je de cliënt naar andere diensten binnen en buiten het CAW.

Wie ben je?

 • Je hebt ervaring en/of interesse in het werken rond het thema dader- en slachtofferschap. Je gelooft in een constructieve en herstelgerichte aanpak van criminaliteit.
 • Je bouwt mee en onderhoudt een constructieve samenwerking met het justitiehuis.
 • Je houdt van groepswerk en werkt hierbij krachtgericht.
 • Je hebt kennis van groepsprocessen en kan vlot inspelen op minder gemotiveerde deelnemers.
 • Je hebt een hands- on mentaliteit.
 • Je kan omgaan met weerstand.
 • Ervaring m.b.t. het thema agressie en/of verslaving is een groot pluspunt.
 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.
 • Kennis van andere talen is een pluspunt.


Wat mag je verwachten?

 • Wij bieden een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 319.01 (B1c). Deze brutojaarwedde bedraagt 2899,75 euro per maand voor 100 % jobtime en zonder baremieke anciënniteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je tewerkstellingsplaats is Turnhout en Herentals. Je geeft sporadisch ook vorming op locaties van samenwerkingspartners in Mechelen en Antwerpen.
 • De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 10 december 2023.
 • Uit de kandidaten wordt een eerste selectie gemaakt.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke David Soentjens via [email protected] of 0491/ 35 14 57.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via [email protected] of 0493 09 68 44.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 10/12/2023