Medisch Focal Point VERPLEEGKUNDIGE Herstelopvang (v/m/x) - Antwerpen

WIE ZIJN WIJ?

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Dokters van de Wereld-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

DOKTERS VAN DE WERELD BELGIË – DE HERSTELOPVANG

De Herstelopvang is een opvangstructuur van Dokters van de Wereld, gelegen in 2060 Antwerpen. In de Herstelopvang bieden we dak- en thuislozen 24u op 24u tijdelijke, gemedicaliseerde opvang in afwachting van hun herstel of oriëntatie.

Door de begunstigden te begeleiden op medisch, sociaal, psychologisch en administratief vlak staan wij in voor een continuïteit van de zorg. We bieden de begunstigden een stabiele omgeving aan die bevorderlijk is voor het herstel. Het verblijf in de Herstelopvang is steeds een tijdelijke noodzaak en is nooit het eindpunt van een actief begeleidingstraject. Na de opname stroomt de begunstigde door, waarbij de Herstelopvang de schakel vormt ofwel naar gespecialiseerde hulpverlening, ofwel opnieuw naar de maatschappij.

De Herstelopvang heeft een capaciteit van 24 bedden. Personen in dak- of thuisloosheid met een fysiek gezondheidsprobleem waarbij ambulante zorg ontoereikend is en 24uurs-opvang het medisch advies is, kunnen bij ons worden aangemeld. Het medisch team bepaalt of deze aanmelding geschikt is voor de Herstelopvang. De prioriteit van opvang wordt bepaald op basis van de gezondheidstoestand en de kwetsbaarheid van de cliënt.

Enkele cijfers:

 • 61 opnames januari tot juni 2022
 • Gemiddelde verblijfsduur is 53 dagen
 • Instroom uit nachtopvang (40%), het ziekenhuis (40%) of de straat (11%)
 • Uitstroom naar nachtopvang (20%), ziekenhuis (13%), huisvesting (6,7%), eigen netwerk (11%) of andere (20%)

DE ESSENTIE

Als Medisch Focal Point verzekert u de kwaliteit van de medische zorgverlening binnen het projet en/of de regio en geeft u begeleiding aan de medische werknemers en/of vrijwilligers.

U werkt onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de Projectleidster en onder de technische verantwoordelijkheid van de Medisch Coördinator.

U geeft leiding aan een medisch team van een 10-tal personen (sociaal verpleegkundigen, zorgkundigen en medisch secretariaat.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDE

Als Verantwoordelijke van de medische activiteiten:

U coördineert en organiseert de medische activiteiten van het project via een efficiënt gebruik van de middelen, rekening houdend met de missie en waarden van de organisatie, teneinde de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te verzekeren.

Als Supervisor:

U omkadert en begeleidt de medische teams in overeenstemming met het operationeel kader, de bestaande processen en protocollen teneinde te zorgen voor een optimaal werkkader dat in overeenstemming is met de middelen en prioriteiten van het regionale programma.

Als Medisch lid van het regionale programma:

U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de medische doelstellingen en thema's van de regionale strategie binnen uw project en u zorgt voor een goede samenwerking teneinde de transversaliteit met de andere projecten te versterken.

JOUW PROFIEL

 • U bent verpleegkundige.
 • Relevante werkervaring met betrekking tot de functie.
 • Het is een meerwaarde als u een opleiding in volksgezondheid of gezondheidsbeleid hebt.
 • Kennis van de sociale sector in Antwerpen is een meerwaarde.
 • Ervaring in teammanagement: leiderschap, motivatie, coaching, opleiding, coördinatie.
 • U hebt gevoeligheid met een publiek in grote kwetsbaarheid.
 • Ervaring met het werken in een multidisciplinair team.
 • Perfecte kennis van het Nederlands (schriftelijk en mondeling).
 • Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid, respectvol.
 • De kennis van het Engels en het Frans is een meerwaarde.
 • IT: vaardigheid in het Office-pakket (Outlook, Word, Teams, Excel, PowerPoint).

WIJ BIEDEN

 • Een boeiende job in een dynamische omgeving in een professionele ploeg.
 • Een contract van onbepaalde duur met een zo snel mogelijke indiensttreding.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van 3.216,21 € voor 5 jaar ervaring; een brutosalaris van 3.522,52 € voor 15 jaar ervaring. Relevante ervaring wordt erkend, ook voor meer werkervaring dan 15 jaar.

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot za 10/12/2022