Opvoeder (Slapende waak)

Omschrijving van de vacature

Samen met je collega's ondersteun je volwassen personen met een matige tot ernstige meervoudige beperking gedurende de nacht. Als slapende waak geef je daar waar nodig ondersteuning aan de actieve waak.

Je zal ook enkele keren per week voor je slapende waak, ondersteuning geven in de leefgroepen bij verzorgingen, dit van 19u tot 22u.

Het betreft een deeltijds contract van bepaalde duur.

Gewenst profiel

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Samenwerken met je collega's 

Ons aanbod

 • een uitdagende job, binnen een voorziening in evolutie
 • een hoop fijne collega's
 • Een open communicatie cultuur
 • Ruimte voor inspraak
 • Loon op basis van opleiding en ervaring zoals voorzien volgens het barema voor opvoedend personeel van het paritair comité 319.01
 • een aantrekkelijke fietsvergoeding,
 • terug betaling woon-werk verkeer
 • een extra verlofdag na 3, 5 of 10 jaar anciënniteit binnen de voorziening
 • een extra feestdag (11 juli)
 • arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar
 • snelle indiensttreding

Contact

Via e-mail: [email protected]

Contact: Ceuppens Pieterjan

Meer informatie

Met meer dan 130 medewerkers en een dertigtal vrijwilligers bieden wij zorg en diensten aan cliënten met een verstandelijke beperking met eventuele bijkomende fysische zorgvragen, neurologische aandoeningen of gedragsstoornissen. We bieden de bewoners een thuis, waar we respectvol werken aan een waardevolle toekomst, aangepast aan de individuele behoeften en mogelijkheden van elkeen.
Deskundige medewerkers bieden de begeleiding en ondersteuning die cliënten nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.
Zij stellen de cliënt centraal en werken professioneel, met betrokkenheid en in dialoog met de cliënt en zijn omgeving.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 14/12/2023