(Praktijk-)lector Muzische opvoeding voor de opleiding Lager Onderwijs – 50% a.i.

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.
Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.
Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Taakinhoud


Concreet word je tewerkgesteld in de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs op campus Sint-Niklaas. Je werkt in een team van 25 collega’s waarvan 2 collega’s specifiek deel uitmaken van de vakgroep Muzische Opvoeding.

 • Je begeleidt studenten in het voorbereiden en realiseren van stageactiviteiten en persoonlijke groei. 
 • Je ondersteunt de opleiding binnen de dagelijkse werking (toezichten,…).
 • Onderwijsopdrachten i.v.m. muzische vorming (invalshoek beeld) voorbereiden, realiseren en evalueren.
 • Studenten dagonderwijs en studenten afstandsonderwijs begeleiden in hun muzisch leerproces.
 • In team organiseren en begeleiden van (meerdaagse) muzische excursies.


Profiel

 • Bachelor of master in de Beeldende Kunsten met pedagogisch bekwaamheidsbewijs (educatieve master, master met daarna lerarenopleiding). 
 • Aantoonbaar didactisch getalenteerd en competent wat betreft de didactiek van het basisonderwijs, i.h.b. muzo (beeld). 
 • Een Educatieve Bachelor Lager Onderwijs is een pluspunt. 
 • Open en dynamische teamspeler, die anderzijds ook zelfstandig initiatief kan nemen en doordacht kan handelen. 
 • Een onbevangen kijk hebben op de leraar in opleiding. 
 • Zich mondeling en schriftelijk zeer vlot kunnen uitdrukken in Standaardnederlands.  
 • Zich vlot kunnen verplaatsen i.f.v. stagebezoeken en vergaderingen.  
 • Goed kunnen werken met PC-toepassingen en online-applicaties.

Aanbod

 

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.  
 • De kans om je binnen het opleidingsteam en de hogeschool (verder) te ontwikkelen tot lerarenopleider, door deelname aan relevante vergaderingen, door talrijke werkveldcontacten, door navormingskansen, door de uitbouw van een relevant netwerk.  
 • Een aanstelling als (praktijk-)lector met ingang vanaf 16/09/2022 tot 31/01/2023 voor 50% met mogelijke verlenging.
 • Afhankelijk van de concrete jobinhoud en je diploma word je ingeschaald in weddeschaal 316 (bachelor) of 502 (master) .  Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.   
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen. 
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.  
 • Avondwerk is van toepassing naar studenten die de opleiding in afstandsonderwijs opnemen.  
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Sint-Niklaas. 
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, connectiviteitsvergoeding, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling,...


Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview in de week van 16/08/2022 tot 19/08/2022.

Contact

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Geert Van Buynder, opleidingshoofd, via e-mail [email protected].

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst, personeelsadviseur, via e-mail [email protected]

De diensten van de hogeschool zijn gesloten van 11 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022.
 

Door: Odisee -
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 15/08/2022