Projectleider COZO (v/m/x), Antwerpen

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

In het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen, mensen zonder geld of papieren, drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp. In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist. Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als Projectleider ben je verantwoordelijke voor de operationalisering van het COZO in lijn met de regionale strategie, door middel van het management van uw team.

Je staat onder de supervisie van de Regionale Coördinator/trice.

Je geeft direct leiding aan een team van 7 personen in loondienst, en indirect aan 2 personen. Je beheert ook een team van vrijwilligers. 

Als Projectverantwoordelijke:

Je coördineert alle aspecten van jouw project(en) (operationeel beheer, budgetbeheer, betrekkingen met operationele partners, veiligheidsbeheer, enz.) door een efficiënt gebruik van de middelen in lijn met de interne procedures, om een optimaal en kwalitatief verloop van de activiteiten te garanderen in overeenstemming met de operationele en medische strategie.

Als Project Team Manager:

Je coördineert het werk van de verschillende medewerkers om een optimale werkomgeving te garanderen in functie van de middelen en prioriteiten van het (de) project(en). Je zorgt voor het welzijn van de projectteamleden.

Als lid van het regionale programmateam:

Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van constructieve betrekkingen met andere projectleiders, de regionale coördinatie, het coördinatieteam voor de ondersteuning van de Belgische operaties en met andere diensten in de hoofdzetel, om de transversaliteit van de regionale strategie wat betreft doelstellingen en thema's te waarborgen.

JOUW PROFIEL

 • Relevante werkervaring met betrekking tot de functie van projectleider.
 • Projectbeheer: de stappen van projectbeheer kennen en in staat zijn het werk resultaatgericht te coördineren met een strategische visie.
 • Teammanagement: leiderschap, motivatie, coaching, opleiding, coördinatie.
 • Vrijwilligersmanagement: in staat zijn het werk van een team van vrijwilligers te animeren en te structureren.
 • Vermogen om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Kennis van de sociale sector in Antwerpen is een meerwaarde.
 • Ervaring met het werken in een multidisciplinair team.
 • Vermogen om te werken in een zeer precaire context. Gevoeligheid met een publiek in grote kwetsbaarheid.
 • Kennis van de vrijwilligerssector in het programmagebied.
 • Nederlands schriftelijk en gesproken: C2 - Vaardig gebruiker
 • Engels schriftelijk en gesproken: B2 - Independent User (gevorderd of zelfstandig niveau)
 • Frans gesproken: A1 - Elementaire gebruiker (inleidend of ontdekkend niveau)
 • IT: vaardig in het Office-pakket (Outlook, Word, Teams, Excel, PowerPoint).
 • Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid.
 • Respect tonen, aanpassingsvermogen, betrouwbaarheid aantonen, betrokkenheid tonen, omgaan met stress, zelfontplooiing, verwezenlijking van de doelstellingen, betrokkenheid bij de organisatie.

WIJ BIEDEN

 • Een boeiende job in een dynamische omgeving in een professionele ploeg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, met een indiensttreding vanaf half december 2022.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van 3.698,64 € voor 5 jaar ervaring ; een brutosalaris van 4.050,89 € voor 15 jaar ervaring. Relevante ervaring wordt erkend.

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 30/11/2022