Projectleider ‘Samen opleiden’ - 50%

Wie zijn wij? 

Karel de Grote Hogeschool, dat zijn 7 campussen, 48 afstudeerrichtingen, meer dan 100 bijscholingsmogelijkheden, 6 onderzoekscentra, circa 13500 studenten en 1500 medewerkers. 

We willen een werkgever zijn waar jij je goed kan voelen. 

Zoek je een job met een positieve impact op de maatschappij en een context waar samenwerken en inclusie centraal staan? Dan ben jij misschien wel de geknipte persoon!

Om de lerarenopleidingen te versterken sloten de verschillende onderwijspartners een pact en deze maatregelen kregen een plek in de Engagementsverklaring. Om dit te realiseren, voorziet de Vlaamse Overheid (extra) projectmiddelen en lanceren we binnen de lerarenopleiding een (KdG-)project met 9 actielijnen of werkpakketten.  Heb jij zin om dit project te sturen, lees dan zeker verder! We zoeken hiervoor een …

Projectleider ‘Samen opleiden’ - 50%

Wat is jouw rol? 

Je geeft leiding aan het project, implementeert het pact en bouwt zo mee aan een sterkere lerarenopleiding binnen KdG. Het project wordt gesponsord door de Vlaamse Overheid. 

Wat doe je concreet?  

 • Je ontwikkelt een project- en overlegstructuur en stelt een projectplan op voor 9 actielijnen/werkpakketten: 
  • Versterken van de instroom
  • Versterken en actualiseren van het curriculum
  • Aantrekkelijkheid van educatieve opleidingen verhogen
  • Sterke start, ook voor zij-instromers
  • Master basisonderwijs
  • Samen opleiden
  • Opleidingsaanbod voor scholen
  • Opleidingsaanbod voor lerarenopleiders
  • Opleidingsaanbod voor schoolleiders
 • Je sluit aan bij de visieoefening van de lerarenopleiding en concretiseert de visie binnen de verschillende actielijnen.  
 • Voor het werkpakket ‘Samen opleiden’ ben je zelf medeontwikkelaar. 
 • Je stuurt de projectleden functioneel aan. Dit zijn (praktijk)lectoren van de lerarenopleiding die één of meerdere opdrachten opnemen binnen een actielijn. 
 • Je coördineert de realisatie van het project. 
 • Je rapporteert intern en extern over de projectvooruitgang, de projectresultaten en budgetopvolging.  
 • Je vertegenwoordigt KdG op relevante externe fora met betrekking tot de Engagementsverklaring.

 

Je werkt hiervoor nauw samen met de opleidingshoofden en de directeur Onderwijsgroep Lerarenopleiding. Je werkt op Campus Zuid en rapporteert rechtstreeks aan de directeur Onderwijsgroep Lerarenopleiding. 

Wat is je profiel?

Als projectleider heb je kennis over en/of ervaring in project- en financieel management en veranderprocessen en kan je makkelijk manoeuvreren tussen verschillende rollen. Zo neem je de rol op van:

 • Een motivator, die – vanuit een gedeelde visie op kwaliteitsvol onderwijs – mee richting kan geven en uitdagingen vertaalt in opportuniteiten. 
 • Een resultaatsgerichte organisator, die stuurt op doelen en resultaten, structuur brengt, overzicht weet te houden over het project en hoofd- en bijzaken kan scheiden.
 • Een communicator, de stem van het project binnen en buiten KdG, die boodschappen- schriftelijk en mondeling - helder kan communiceren aan de verschillende stakeholders.
 • Een verbindende teamspeler, die gelooft dat de output van een team meer is dan de individuele inzet. 
 • Een kwaliteitsbewaker, die evidence-informed werkt.

 

Je hebt een masterdiploma pedagogische wetenschappen, onderwijskundig, opleidings- en onderwijswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring[1].

Wat bieden wij jou?

 • Een deeltijdse opdracht als contractueel bediende[2] die idealiter start op 1 september en loopt t.e.m. 31 augustus 2025. Je krijgt 2 opeenvolgende overeenkomsten van telkens één jaar die na positieve evaluatie overgaan naar onbepaalde duur.
 • Een loon in functie van je competenties en ervaring binnen het groeipad A11-A22 (weddeschalen 585-586-587-588). Klik hier voor meer info. Weet dat nuttige beroepservaring buiten het onderwijs ook kan meetellen voor je anciënniteit.
 • Een warm onthaal in een team met een groei-gerichte mentaliteit. Jouw collega’s staan klaar om je de nodige hulp te bieden van bij jouw start.
 • Een omgeving waarin je veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt om je opdracht uit te voeren.
 • Drie keer per academiejaar organiseren we een KdG-brede onthaaldag waar je KdG als organisatie beter zal leren kennen. Daarnaast krijg je ook de kans om gebruik te maken van een ruim intern en extern opleidingsaanbod.
 • Ons engagement dat we continu bouwen aan een inclusieve werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en van elkaar kan leren. We geloven sterk in de kracht van verschillen en complementariteit en zijn ervan overtuigd dat een diverse pool van collega’s en een inclusieve context ons allemaal beter, sterker en talentvoller maken. 
 • Voordelen zoals flexibele werktijden, mogelijkheid tot hybride werken, een laptop (vanaf 30% opdracht), een mooi aantal vakantiedagen (45 dagen voor een voltijdse opdracht[3]), een internetvergoeding van 20€ per maand, een lerarenkaart die je tal van voordelen biedt en de optie van een hospitalisatieverzekering aan een gunstig tarief.
 • Woon-werkverkeer via openbaar vervoer vergoeden we voor 100% en als je met de fiets komt, krijg je 0,21 € per km.

 

Wil je graag meer weten over KdG als werkgever, ga dan naar: www.kdg.be/werken-bij-kdg.

Interesse?

Vertel het ons! Solliciteer zo snel mogelijk en ten laatste op 19 juni 2024 via https://www.kdg.be/vacatures.Klik op de gewenste vacature en onderaan vind je de ‘solliciteer online’ knop. Vergeet zeker niet om een ge-update cv en je motivatie toe te voegen.

Wat zijn de volgende stappen?

 • De 1ste selectieronde gebeurt op basis van de ontvangen cv’s en motivatiebrieven.
 • De 2de ronde bestaat uit een selectiegesprek (dit plannen we op 26 juni, in de namiddag op campus Zuid).

Een vraag?

Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij Jill Schoonvliet, Directeur Onderwijsgroep Lerarenopleiding via [email protected] of via + 32 3 502 21 43.

Voor hulp bij het solliciteren kan je terecht bij HR via 03 613 13 36 of [email protected].

 

                                                                                                                   


 


[1] Ingeval je niet over het juiste diploma beschikt, neem je deel aan een assessment. 

[2] Werk je reeds in een statutair ambt en ga je dit combineren met een tewerkstelling bij KdG? Dan word je binnen KdG ook statutair aangesteld.

[3] Er worden vier weken collectieve vakantie genomen. Overige dagen worden voornamelijk tijdens de schoolvakanties opgenomen. 

  Ga je deeltijds aan de slag? Dan wordt jouw aantal vakantiedagen berekend op je tewerkstellingspercentage.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 19/06/2024