Samenwerkingsverband SONJA ERTEEJEE Zoekt één Casemanager(M/V/X) 1 VTE contract bepaalde duur tem 31 december 2022

Zin in een uitdaging? Wil je geschiedenis schrijven voor de Jeugdhulp van Brussel? Dynamisch en evolutief? Dan is deze vacature iets voor jou!

HOE MAAK JE HET VERSCHIL ?

Sonja Erteejee is het enthousiaste en creatieve samenwerkingsverband van 40 Jeugdhulpactoren Brussel. De opdracht van het samenwerkingsverband bestaat er onder meer in om Kwalitatieve Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp verder uit te bouwen. Als teamlid van het team Sonja, onder aansturing van het intersectorale Samenwerkingsverband Sonja Erteejee, ben jij de eerste contactpersoon voor aanmelders en gebruikers, registreer en verwerk je de aanmeldingsvragen en stem je verder af met andere partnerorganisaties, gezinscoaches, ELP-ers, …

Dit vanuit jouw expertise, jouw analytisch en creatief inzicht en door overleg met alle betrokkenen.

Wat maakt ons bijzonder:

 We vertrekken vanuit het gezin en gaan samen voor ‘Eén Gezin Eén Plan’. Het gezin bepaalt de hulp, wij ondersteunen het gezin waar zij dit nodig achten, waar wenselijk en op de thema’s die zij aanbrengen.

 Via de visie van Wrap Around helpen we het gezin een antwoord zoeken op zijn hulpnoden door o.a. een afdoend netwerk rond een gezin te plaatsen. Het gezinsplan dient een breed antwoord te geven op de noden van het gezin. Out of the box denken is broodnodig. We werken over de sectoren heen, in eerste instantie in het eigen netwerk, bij lokale initiatieven, jeugdhulp,… We zorgen hierbij dat het gezin de maximale regie blijft behouden. Cliëntparticipatie en diversiteit zijn bewuste keuzes.

 We stemmen de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp in Brussel sterk op elkaar af om maximale continuïteit voor de gebruiker te realiseren.

Alle leden van het samenwerkingsverband zijn actoren die een hulp- of ondersteuningsaanbod kunnen bieden.

JOUW TROEVEN

Je bent van nature een enthousiaste participatieve medewerker, die gelooft in de kracht van mensen, netwerken en samenwerkingsverbanden. Je werkt gestructureerd, coördinerend, en draagt de visie van het samenwerkingsverband mee uit. Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Brussel en bent vertrouwd met de verschillende jeugdhulpactoren en sociale partners of staat ervoor open om deze beter te leren kennen. Je denkt op een positief kritische manier mee over oplossingen en weet daarbij verschillende belangen te integreren. Je bent communicatief sterk en stelt je flexibel, open op. En je hebt humor. Je hebt relevante ervaring met Jeugdhulp, je hebt kennis van meerdere talen en staat open voor diversiteit. Brussel heeft jouw hart gestolen.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

De functie wordt uitgeoefend onder de directe leiding van de coördinator van het samenwerkingsverband. In eerste instantie rapporteert de casemanager aan de teamondersteuners, die in eerste opvolgende lijn staan onder de coördinator. Samen met 3 mede-casemanagers vormen jullie het ‘aanmeldingsteam’ van team SONJA, dat verder nog bestaat uit gezinscoaches, eerstelijnspsychologen, vrijwilligerscoaches en een netwerker. De casemanager is contractueel verbonden aan de kernpartner, in deze CAW Brussel en maakt deel uit van het samenwerkingsverband SONJA Erteejee dat het team SONJA aanstuurt op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Het team SONJA heeft een locatie ter beschikking in Molenbeek.

SITUERING VAN TEAM SONJA EN DOEL VAN DE FUNCTIE

Team SONJA is gericht op hulpverlening aan cliënten, met een hulpvraag tot RTJ-aanbod, woonachtig binnen Brussel Hoofdstedelijk Gebied, die verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van kinderen (0- 25) en die op meerdere levensdomeinen uitgedaagd worden. Gezinnen die reeds wachtende zijn op RTJ-hulp, maar geen onmiddellijk opstartperspectief kennen; zullen tevens kunnen rekenen op de interventie van een team Sonja. De taak van een casemanager heeft als voornaamste doel met de beoogde doelgroep en betrokken (professionele) partners : verwerken en registreren van binnenkomende vragen tot jeugdhulp, verdere uitklaring van deze vragen en afstemming met andere hulpverlening, en dit via zoveel mogelijk telefonische contacten, maar indien nodig ook via face-to-face contacten met cliënten zelf. Als casemanager tracht je op een snelle (3-tal contacten) en krachtige manier een zo goed mogelijke inschatting te maken van de noden van cliënten en vragen van aanmelders, af te stemmen met betrokken of nog te betrekken hulpverlening, uit te klaren of er nood is aan Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp of (eventueel ter overbrugging) gezinscoachings- of ELP-traject en een warme doorverwijzing te doen naar de nodige vervolghulp.  Hierbij zet de casemanager ten volle zijn expertise en kennis in op vlak van sociale kaart van Brussel en netwerking. Hij/zij is een belangrijke brugfiguur tussen cliënten, aanmelders en andere hulpverleners. Rapportage en administratie gelinkt aan de functie.

FUNCTIEVEREISTEN

 Minimum bachelor-diploma hoger onderwijs korte type A1 in een menswetenschappelijke richting. Kandidaten met andere relevante ervaring komen ook in aanmerking.

 Relevante werkervaring in de sector (non-profit/welzijnswerk) is een pluspunt.

 Bereidheid tot avondwerk, volgens de noden van het gezinssysteem.

 Talenkennis: FRANS (goed), NEDERLANDS (zeer goed). Kennis van andere talen vormt een pluspunt.

 Getuigschrift goed gedrag en zeden - model 2.

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Een boeiende job binnen een dynamische samenwerkingsverband; onder werkgeverschap van CAW Brussel:

 een contract van bepaalde duur tem 31 december 2022

 tijdsregeling: voltijds (38u/week)

 betaling volgens barema PC 319, 01 B1C

 extra verlofdagen;

 gratis woon-werkverkeer met treinabonnement;

 maaltijdcheques

 mogelijkheid tot thuis/telewerk

ZOEKEN WIJ NAAR JOU ?

Je hebt een diploma menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring? Je hebt goesting om deze job te doen?

Stuur jouw CV en motivatie naar [email protected] en [email protected]

De uiterste inschrijvingsdatum is 13 februari 2022

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine, seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand

Door: CAW Brussel vzw - ma, 24/01/2022 - 12:54
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 13/02/2022