Straathoekwerker doelgroep maatschappelijk kwetsbare meisjes

Waar kom je terecht?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons
hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Turnhout. Het straathoekwerk werkt in het stadscentrum van Turnhout met mensen die door de verschillende maatschappelijke voorzieningen niet of moeilijk bereikt worden. Deze mensen bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare positie en worden geconfronteerd met diverse samenhangende problemen. Het straathoekwerk heeft specifiek aandacht voor jongeren en jongvolwassenen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Als straathoekwerker neem je een brugfunctie op tussen de doelgroep en de maatschappelijke voorzieningen. Je stapt naar de doelgroep toe en hebt bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare meisjes (+/- 15–25 jaar) in het centrum van de stad.


Wat doe je?

 • Je krijgt zicht op het milieu en de leefwereld van de doelgroep.
 • Je gaat de straat op, ook ‘s avonds en benadert de doelgroep actief. Je ziet hierbij kansen en gaat uit eigen beweging over tot actie.
 • Je bouwt contacten en zorgzame relaties op en dit op 3 niveaus: cliënt en hun context, team, samenwerkingspartners.
 • Je werkt aan zelfbewustzijn van de doelgroep.
 • Je werkt aan verbindingen tussen mensen van de doelgroep en hun eigen omgeving.
 • Je werkt aan maatschappelijke bewustwording.
 • Je ondersteunt individuele mensen in het krijgen van een duurzame band met de maatschappelijke voorzieningen.
 • Je bouwt en onderhoudt contacten en samenwerkingsverbanden met de maatschappelijke voorzieningen.
 • Je verbreedt de maatschappelijke zorg door beleidssignalering en belangenbehartiging en draagt zo bij tot het creëren van een sociaal klimaat met meer mogelijkheden voor doelgroepen die met uitsluiting geconfronteerd worden.

Wie ben je?

 • Je hebt bijzondere interesse om te werken met de doelgroep jonge meisjes.
 • Je zoekt gemakkelijk toenadering met onbekenden en kan je eenvoudig mengen in gezelschap.
 • Je bent een doorzetter, ook al wordt je regelmatig geconfronteerd met tegenslagen.
 • Je kan cultuursensitief werken.
 • Je hebt begrip voor de gedachtegang, overtuigingen en aannames van maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassen.
 • Je hebt kennis van de jongerencultuur en kan je hierin inleven.
 • Je kan vlot drempels bij de doelgroep wegwerken en houdt ervan eerste contacten te leggen.
 • Je bent in staat zelfstandig aan de slag te gaan.
 • Je durft en kan jezelf in vraag stellen en denkt na over je krachten en werkpunten.
 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.
 • Kennis van andere talen is een groot pluspunt.
 • Ervaring met maatschappelijk kwetsbare groepen, outreachend werken of relevante persoonlijke ervaring in het thema kwetsbaarheid, strekt tot aanbeveling.

Wat mag je verwachten?

 • Een voltijdse vervangingsovereenkomst van +/- 1 jaar. Het uurrooster is af te stemmen met je teamverantwoordelijke.
 • Je werkt zeer flexibel, ook ‘s avonds en sporadisch in het weekend afhankelijk van de bereikbaarheid van de doelgroep. Je kan je vlot verplaatsen naar de werkplek.
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.899,75 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je tewerkstellingsplaats is Stationsstraat 80 in Turnhout maar je werkt voornamelijk op straat.
 • De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen?

 • We nodigen je graag uit voor een infomoment op woensdag 14 juni 2023 om 19u30 tot +/- 21u30. Je bent hierbij sowieso aanwezig. Je stuurt een mailtje naar Nick Van de Mierop via [email protected] om je interesse kenbaar te maken en in te schrijven in de
 • infosessie. Je ontvangt tijdig de nodige praktische informatie om aan te sluiten bij het infomoment.
 • Wie daarna interesse heeft, kan zich kandidaat stellen ten laatste op zondag 18 juni 2023. Je
 • bezorgt je kandidatuur via deze link via de knop ‘solliciteer hier’.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.


Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De Kempen. Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Nick Van de Mierop [email protected] / 0477 87 22 31.


Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 18/06/2023