Studio Globo zoekt een directeur-afgevaardigd bestuurder

Studio Globo is een educatieve ngo voor mondiale solidariteit, met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Met een praktijkgericht vormingsaanbod ondersteunt Studio Globo leerkrachten om te werken aan de wereld in de klas.

Ben jij de directeur-afgevaardigd bestuurder die Studio Globo zoekt? Realiseer jij onze missie om mondiale solidariteit in het Vlaamse onderwijs te bevorderen? Ben jij als afgevaardigd bestuurder de spil tussen het bestuursorgaan en het beleidsteam? Trekt het jou aan om als directeur de dagelijkse leiding te nemen? Ben jij fier als je Studio Globo vertegenwoordigt? Werk jij graag intens samen met een team van diensthoofden, stafmedewerkers en een administratief medewerker? Ga je voor samenwerking met een betrokken voorzitter, een actief bestuursorgaan en een ondersteunende algemene vergadering? 

Taken

1) Je geeft strategisch leiding aan de organisatie

Je realiseert de missie van Studio Globo, in nauw samenspel met het bestuursorgaan, het beleidsteam en de medewerkers. Je werkt doelgericht vanuit de organisatievisie en de strategische keuzes die de organisatie maakt, zowel pedagogisch, organisatorisch als binnen het meerjarig werkingsprogramma.

Je daagt het beleidsteam uit om de pedagogische ambities via collegiaal en participatief overleg helder te formuleren. Je doet dit met het oog op juiste beleidsbeslissingen die impactrijk zijn t.a.v. de doelgroepen basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleiding.

Je positioneert de organisatie in een netwerk. Je doet dit vanuit de identiteit en de kwaliteit om zo meerwaarde te creëren. Je onderhoudt frequent en proactief contact met diverse overheden. Bovendien investeer je voortdurend in het samenwerkingsverband met Broederlijk Delen en in overlegfora en partnerschappen binnen de sectoren onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.


2) Je neemt eindverantwoordelijkheid voor het programmamanagement

Door jouw aansturing vertaalt het beleidsteam het meerjarig werkingsprogramma in resultaatsgerichte projecten en een doelgroepgericht aanbod dat rekening houdt met de beschikbare personele en financiële middelen.

Dit vraagt van jou een helder zicht op de doelstellingen en prioriteiten, een duidelijke formulering van de verwachtingen en een overzichtelijk programmamanagement. 

Je zet processen op om de voortgang, de afwerking en de implementatie van projecten te bevorderen en te bewaken.

Je hebt oog voor het correct, tijdig en passend communiceren van de voortgang en het resultaat van projecten, zowel intern als extern.

3) Je bent eindverantwoordelijke voor de zakelijke aspecten van de organisatie

Je superviseert en stuurt de zakelijke processen, eigen aan een ngo: financiële planning en verantwoording, personeelszaken, databeheer, ICT-beleid, investeringen en aankopen, juridische zaken…

Je zoekt, vindt en borgt de financiering die van levensbelang is voor Studio Globo. Je doorziet hoe je financiële middelen verwerft via diverse lijnen van overheidsfinanciering (programma- en projectfinanciering), via het voeren van een gezond prijzenbeleid voor onze kwaliteitsproducten én via het werven van private fondsen zoals giften.


4) Je behartigt kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling

Je initieert en superviseert processen van kwaliteitszorg zodat het aanbod van Studio Globo ervaren wordt als uniek en hoogkwalitatief, iets dat meerwaarde brengt voor leraren (in opleiding) en hun leerlingen.

Je zet systematische processen van kwaliteitsontwikkeling op. Je doet dit met het oog op het borgen en bijsturen van de kwaliteit zodat het educatief aanbod van Studio Globo blijvend brede erkenning geniet, bij scholen en opleidingen, bij subsidiërende overheden en bij partnerorganisaties.

Profiel

 • Belangrijker dan jouw opleidingsniveau zijn jouw competenties, minimaal op niveau VKS 7.
 • Je was al een vijftal jaar succesvol aan de slag als leidinggevende.
 • Je bent sterk in strategisch denken, werken en communiceren en je doet dit vanzelfsprekend vanuit de missie en visie van Studio Globo.
 • Je bezit affiniteit met educatieve processen en je wil je grondig inwerken in het werkveld onderwijs.
 • Je bent geboeid door internationale samenwerking en betrokken op mondiale solidariteit.
 • Je kan jouw team coachen. Je overlegt stimulerend en draagt zorg voor participatieve besluitvorming. Toch kan je ook sturen en knopen doorhakken.
 • Het management van een complex programma pak je competent aan. Je doet dit met zorg voor prioriteiten, mensen en middelen.
 • Je bezit allround deskundigheid en kwaliteiten om de NGO zakelijk te leiden.
 • Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling zijn voor jou evident. Je kan deze processen vaardig aansturen.
 • Je leert snel over nieuwe thema’s en problematieken, zowel educatief als zakelijk. Je reflecteert over de werking en de toekomst van de organisatie. Je ontwikkelt hierover visie.
 • Een transparante, ondersteunende en loyale samenwerking met het bestuursorgaan is voor jou vanzelfsprekend.
 • We mogen rekenen op jouw professionaliteit in de relaties met medewerkers, vrijwilligers, partnerorganisaties, overheden, klanten en leveranciers…
 • Je reflecteert over jouw aanpak en je staat open voor coaching.
 • Je bent en blijft gedreven om de doelstellingen te behalen, ook onder moeilijke omstandigheden en bij tegenslag.
 • Je bezit een rijbewijs B en je bent bereid tot verplaatsingen in Vlaanderen en Brussel.
 • Je gebruikt het Nederlands vaardig (niveau C). Je gebruikt ook vlot het Frans en het Engels (niveau B).

Bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs). Anders kom je rechtstreeks in contractuele dienst, met loon in barema K3 van de sociaal-culturele sector (PC 329.1) en overname van relevante anciënniteit.
 • We bieden jou een voltijdse tewerkstelling in een contract van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding in onderling overleg te bepalen.
 • Jouw standplaats is Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel (op wandelafstand van treinstation Brussel-Zuid). Binnen de organisatie zijn er afspraken over thuis- en telewerk.
 • We betalen jouw woon/werk-verplaatsing met openbaar vervoer terug tot 100%.
 • Je krijgt een onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen (openbaar vervoer, wagen of fiets).
 • Voor dienstverplaatsingen die niet mogelijk zijn met openbaar vervoer stelt Studio Globo een Cambio- en Blue-bike abonnement ter beschikking.
 • Er is een ICT-vergoeding binnen jouw loonpakket; een laptop krijg je ter beschikking.
 • Glijdende werktijden; regelmatig avond- en weekendwerk met recuperatiemogelijkheid. Er zijn arbeidsduurverminderingsdagen.
 • We voorzien ondersteuning via coaching, vorming en opleiding.
 • Studio Globo vindt gelijke kansen en inclusie belangrijk. Competenties en talenten zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, origine, gender, beperking …

Voor meer informatie over de concrete taken, kan je contact opnemen met de voorzitter via [email protected].
Kandidaat? Stuur een motivatiebrief en curriculum vitae, enkel via e-mail naar [email protected] waarna je een ontvangstmelding krijgt.
Jouw kandidatuur bereikt ons uiterlijk om 14.00u. op vrijdag 6 oktober 2023. Een eerste selectie doen we op basis van CV. De selectieprocedure bestaat verder uit een mondelinge presentatie met een daaraan gekoppeld vraaggesprek. Word je hiervoor uitgenodigd, dan zal je dit vooraf schriftelijk kunnen voorbereiden. Kandidaten die we na deze ronde selecteren, nodigen we uit voor een tweede gesprek. Op het einde van de selectieprocedure is een assessment bij een extern bureau voorzien.
 

 

Door: Studio Globo vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 06/10/2023