Studio Globo zoekt een stafmedewerker financiën

Studio Globo is op zoek naar een stafmedewerker financiën met een hart voor onze missie en onze werking. Je bent de rechterhand van de directeur en van het bestuur van Studio Globo inzake financieel beleid. Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding, bewaakt en organiseert de financiële flows, verzorgt de rapportage aan de subsidiërende instanties, verricht allerlei financiële taken en overziet het geheel. Je werkt samen met de medewerker boekhouding die jij als hoofdboekhouder inhoudelijk aanstuurt en opvolgt. Daarnaast werk je met de medewerkers in de educatieve teams en met het beleidsteam. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur. 

OPDRACHT

 • Boekhouding: Je bent verantwoordelijk voor de algemene en analytische boekhouding van Studio Globo vzw. Je beheert het boekhoudplan en analytisch plan, controleert de boekingen ingeboekt door de medewerker boekhouding, stuurt de klanten- en leveranciersadministratie aan. Je staat in voor een efficiënte, betrouwbare en regelmatige opvolging. Je stelt bepaalde boekingen op (lonen, afschrijvingen, afsluitposten…) en staat in voor de jaarlijkse afsluiting. 
 • Budgettering: je assisteert de directeur bij de budgetopmaak alsook bij het opmaken van (deel)budgetten voor subsidiërende instanties of subsidieprojecten.
 • Rapportage: je stelt de jaarrekening en het financieel verslag op en rapporteert aan directeur en beleidsorganen. Je stelt eveneens alle financiële verantwoordingen op voor subsidiërende instanties of voor projectsubsidies.  
 • Aangiftes en externe controles: je staat in voor de aangiftes van patrimoniumtaks, RPB, commissies en erelonen, BTW, RV, …. Je bereidt alle externe controles voor (Commissaris-revisor, DGD,  subsidiërende overheden, fiscale attesten, gemengde btw-plichtigheid, …)
 • Processen en procedures: Je organiseert, coördineert, documenteert en bewaakt de financieel-administratieve processen binnen de centrale diensten in Brussel en met de werkplekken. Efficiëntie en/via digitalisering vormen de leidraad.  
 • Advies: Je adviseert directeur/bestuur inzake financieel beleid (liquiditeitspositie, beleggingen, …) en geeft input voor overeenkomsten en contracten. Bij aankopen geef je advies inzake de offerteregelingen en toepassing van de wetgeving, bijv. inzake overheidsopdrachten. Je volgt de fiscale en financiële wetgeving op alsook de verplichtingen van onze subsidiërende instanties. 
 • Diverse: Je stemt af met de verantwoordelijken voor de boekhouding van o.a. Broederlijk Delen met wie we bepaalde logistieke en administratieve diensten delen via een kostendelende vereniging. Je verzorgt tevens de (zeer beperkte) boekhouding voor de coöperatieve vennootschap RS-COOP (beheer gebouw educatief centrum in Antwerpen).


PROFIEL

Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, minimaal op niveau VKS 6, die nodig zijn voor de betreffende functie.

 • Financiële kennis. Je hebt een zeer grondige kennis van boekhouding en financiën. Je bent sterk in begrotingsopmaak en afrekening en kent de klappen van de zweep inzake jaarlijkse financiële verplichtingen. Je bent sterk in het consolideren en interpreteren van cijfers, zonder het overzicht te verliezen. Je kan een grote zelfstandigheid aan de dag leggen in de uitvoering van je taak en kan strikte deadlines hanteren. Je beschikt over sterke informaticavaardigheden op gebruikersniveau; bent excellent met Excel en vaardig met boekhoudpakket. Je bent betrouwbaar en discreet.
 • Communicatieve vaardigheden. Je kan overleggen en samenwerken. Je beheerst de kunst om complexe zaken op een verstaanbare manier uit te leggen. Via overleg en training kan je voor de nodige financiële mindset en vaardigheden zorgen bij alle betrokkenen in de organisatie. Je bent professioneel in de relaties met subsidiërende instanties, bedrijfsrevisor, overheden,…
 • Social-profit. Je bent gemotiveerd zijn om in een social-profit context te werken. Je kan je in de visie en missie van Studio Globo herkennen. Je streeft een genuanceerde kijk, open houding en engagement na t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd. Vertrouwdheid met de sector (internationale samenwerking, mondiale vorming, intercultureel onderwijs, diversiteit) is een meerwaarde.

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

 • Een deeltijdse tewerkstelling 60 tot 80% (% is onderhandelbaar) van onbepaalde duur
 • Datum indiensttreding in onderling overleg   
 • Loon in barema B1b van de sociaal-culturele sector (PC 329.1)
 • Je komt terecht in een fijne werksfeer met een team van een 40-tal enthousiaste medewerkers. Je combineert je taken met een zinvol engagement: je werkt indirect mee aan het bevorderen van mondiale solidariteit in het onderwijs.
 • Standplaats is Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel (op wandelafstand van treinstation Brussel-Zuid). We hanteren flexibele werktijden. Na de inwerkperiode is gedeeltelijk telewerk mogelijk.
 • Woon/werk-verplaatsing wordt vergoed (tot 100% indien met openbaar vervoer).

Studio Globo vindt gelijke kansen en inclusie belangrijk. We waarderen de perspectieven, stemmen en inzichten van mensen met verschillende achtergronden en zetten die in voor het bouwen aan wereldburgerschapseducatie binnen onderwijs. We moedigen sollicitaties aan van mensen van kleur, LGTBQIA+ kandidaten en anderen die ondervertegenwoordigd zijn in de sector van internationale solidariteit.


Voor meer info kan je steeds terecht bij Greet Kerstens, verantwoordelijke personeelsdienst via [email protected] of 02/213 04 72.

Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae ten laatste op 30 september 2023 t.a.v. Ward De Boe, voorzitter, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, via e-mail naar [email protected]
 

Door: Studio Globo vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 01/10/2023