Tijdelijk medewerk.st.er voor de deelwerking Onder1Dak met een vluchteling

Het ORBIT project ‘De Nieuwe Buren’ ondersteunt en versterkt burgers en burgerinitiatieven die een woonplaats zoeken en vinden voor erkende vluchtelingen en tijdelijk ontheemden. De deelwerking Onder1Dak met een vluchteling zet in op samenwonen met een vluchteling.  

Door een voorziene tijdelijke afwezigheid van de stafmedewerker die nu dit project begeleidt én omwille van aanhoudende nood aan woningen voor erkende vluchtelingen/tijdelijk ontheemden, wil ORBITvzw een vervangingsmedewerk.st.er aanwerven in kader van een arbeidsovereenkomst voor een 4/5 tewerkstelling van bepaalde duur, voor de periode van 15 november 2023 tot en met 31 maart 2024.

Wat zijn je taken?

  • Je maakt de wettelijke mogelijkheden bekend voor samenwonen met een erkende vluchteling of een tijdelijk beschermde uit Oekraïne 
  • Je beantwoordt vragen van geïnteresseerden
  • Je gaat aan huis bij eigenaars met beschikbare woonruimte die vragen om een Melding Zorgwonen/Melding Tijdelijk Wonen voor te bereiden
  • Je zorgt voor een match tussen kandidaat-bewoners en de nieuwe woonplaats, in samenspel met burgerinitiatieven en woningzoekers
  • Je werkt mee aan structurele maatregelen om de woningnood van erkende vluchtelingen/tijdelijk beschermden aan te pakken.

Wij bieden:

  • Ondersteuning van een ervaren team
  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met verloning naar PC329 barema B1B
  • 4/5 tewerkstelling met glijdende werkuren en telewerkregeling
  • Bijdrage in hospitalisatieverzekering, volledige woonwerkvergoeding en een eindejaarspremie (dertiende maand)
  • Een werkplaats nabij station Brussel-Zuid

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid of handicap.

Stuur je C.V. en motivatiebrief ten laatste tot 15 oktober 2023 naar [email protected]

Door: ORBITvzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 15/10/2023