Vormingsmedewerker Vlaanderen en Brussel

In een notendop

Expertiseorganisatie Pimento zoekt vormingsmedewerkers (voor indiensttreding vanaf 19 augustus én werfreserve) om vorming te geven aan kinderen (vanaf vierde leerjaar), jongeren en hun begeleiders in het onderwijs, het jeugdwerk en de welzijnssector. Je gebruikt ervaringsgerichte methodieken in groepsverband. Je versterkt zo organisaties en hun medewerkers in functie van onze thema’s. De vormingen duren een halve dag tot meerdere dagen (met overnachting). Ze vinden in heel Vlaanderen en Brussel plaats.

Pimento werkt rond pittige thema’s: relaties & seksualiteit, identiteitsontwikkeling, teambuilding, pesten & weerbaarheid en jongerenparticipatie.  We ontwikkelen educatief materiaal (publicaties, spelen, werkvormen), geven vorming en begeleiden beleidstrajecten bij verschillende organisaties. Lees meer via  www.pimento.be.

Waarom is deze job iets voor jou?

Je bent iemand die:

 • voeling heeft met onze thema’s & doelgroepen
 • ervaring heeft in werken met kinderen, jongeren en hun volwassenen
 • vlot kan inspelen op groepsdynamische processen
 • veerkrachtig en weerbaar is
 • creatief denkt en zelfredzaam is
 • communicatief vaardig is en in gesprek kan gaan met (potentiële) klanten 
 • constant wil bijleren
 • liever niet in een 9-to-5 job werkt en occasioneel weekendwerk niet erg vindt
 • zich vlot kan verplaatsen in Vlaanderen en Brussel (rijbewijs B en/of eigen vervoer) 
 • graag werkt voor een waardengedreven organisatie

 

Wat mag je van ons verwachten?

Als vormingsmedewerker krijg je dit salarispakket met een aantal interessante voorwaarden: 

 • een contract van bepaalde duur (19 augustus 2024 – eind december 2024; januari 2025 – mei 2025) met variabel uurrooster. Midden augustus 2025 kan je starten in een nieuw contract.
 • een tewerkstelling van 80%. We verwachten een volledige beschikbaarheid (ma-vrij).
 • verloning binnen PC 329, volgens barema B1C
 • eindejaarspremie
 • maaltijdcheques ter waarde van € 7 per gewerkte dag
 • terugbetaling woon-werkverkeer
 • gsm-abonnement van € 25 per maand
 • De verplaatsing naar de vormingslocatie valt onder werktijd.   

 

Bij Pimento werk je in een enthousiast team, binnen een unieke werkcontext en doe je een maatschappelijk relevante job. Uiteraard krijg je voor deze functie ook de nodige opleiding en ondersteuning zodat je stevig in je schoenen staat. Onze basisopleiding bestaat uit een intensieve en ervaringsgerichte training: twee keer een vijfdaagse inclusief overnachting (19-23 augustus 2024 en 26-30 augustus 2024). Doorheen het jaar voorzien we intervisie en continue vorming.

Je krijgt als vormingsmedewerker de kans om jezelf te ontplooien en de vrijheid om je eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Je komt terecht in een sterke groep rond de jeugdbeweging Chirojeugd Vlaanderen.

Solliciteren?

Mail je cv en motivatie naar info@pimento.be vóór 31 mei 2024.  Op basis hiervan maken we een eerste selectie.

 • Ben je geselecteerd? Dan krijg je een uitnodiging voor onze infoavond. Tijdens de infoavond lichten we onze werking toe en beantwoorden we jouw vragen. De infoavond vindt digitaal plaats op woensdag 5 juni tussen 19.30 uur en 20.30 uur. 
 • Geselecteerde kandidaten krijgen in de tweede ronde een praktische proef. De praktische proeven vinden plaats op woensdag 12 juni van 9.30 uur tot 17.00 uur.
 • De derde ronde omvat een schriftelijke proef op donderdagavond 13 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur. Ook word je uitgenodigd voor een individueel gesprek. Deze gesprekken worden ingepland tussen 17 juni en 26 juni.

 

Op basis van deze drie rondes wordt er overgegaan tot aanwerving. Kandidaten die in aanmerking komen voor de werfreserve dienen de basisopleiding mee te volgen zodat zij op elk moment in schooljaar ‘24/’25 kunnen starten.

Jouw talenten, competenties en motivatie staan tijdens deze selectie centraal. De Groep Chiro gelooft in gelijke kansen en streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving.

Heb je nog vragen? 

Mail ze gerust naar [email protected].

 

De groep Chiro

Pimento maakt deel uit van de groep Chiro. De jeugdbeweging Chirojeugd Vlaanderen, De Banier, Pimento en de Chirohuizen vormen samen één familie met meer dan 150 medewerkers. Je komt dus terecht in een sterke groep.

De Vlaamse Regering verplicht sinds 1 februari 2023 jeugdwerkorganisaties om het goed en zedelijk gedrag van nieuwe medewerkers na te gaan aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Bij aanwerving dien je daarom het uittreksel strafregister model 569.2 te kunnen voorleggen. 

Je cv en brief of mail worden hooguit vijf jaar bijgehouden door onze personeelsdienst in functie van onze wervingsreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel onze personeelsdienst, directie en de betrokken diensthoofden nog toegang. Met vragen over die bewaartermijn of je privacy kun je terecht bij Bart Boone (03-231 07 95 of [email protected]).

 

 

Door: Pimento vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 31/05/2024