Vrijwilligerscoördinator voor het team Detentie en Daderschap

Waar kom je terecht?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Binnen dit arrondissement bevinden zich meer dan 1/4e van de gedetineerden in Vlaamse gevangenissen,verspreid over 4 gevangenissen: Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Deze groep gedetineerden is zeer heterogeen qua detentietitel (veroordeelden, geïnterneerden, beklaagden). Onze organisatie heeft een rijke traditie om te werken met vrijwilligers die gesprekken doen met gedetineerden of in de gevangenis mee activiteiten begeleiden zoals kinderbezoek of livingmomenten. Als
vrijwilligerscoördinator geef je concreet mee vorm aan het aanbod van onze vrijwilligers aan gedetineerden en hun naastbestaanden.


Wat doe je?

 • Je bepaalt samen met het team de inhoud van de vacatures van vrijwilligers en zorgt mee voor de juiste vrijwilliger op de juiste plaats
 • Je zorgt ervoor dat introductie, vorming, ondersteuning van vrijwilligers deel uitmaakt van de teamwerking binnen JWT en hebt hierin een draaischijffunctie tussen vrijwilligers en medewerkers.
 • Je organiseert een basisopleiding en intervisie voor de vrijwilligers binnen JWT
 • Je doet instap-, opvolg- en exitgesprekken met vrijwilligers.
 • Je bent een aanspreekpunt voor onze partners in de gevangenis (beleidscoördinatoren, gevangenisdirecties, andere organisaties, ...)
 • Je zet de noodzakelijke communicatie op met beleidscoördinator en directie / penitentiaire assistenten en dit in functie van een vlotte toegang en uitvoering van taken van de vrijwilliger binnen de gevangenis context.
 • Je doet het beheer van de vrijwilligersadministratie: briefwisseling, uitnodigingen, adressenlijsten bijwerken, actuele overzichten maken, gegevens inventariseren die het mogelijk maken om vrijwilligers in te zetten in de gevangenis, etc.

Wie ben je?

 • Je hebt zin om het vrijwilligersbeleid mee te ondersteunen en vorm te geven en hebt een hart voor vrijwilligers.
 • Je hebt bij voorkeur al enige ervaring met projectwerk.
 • Je begrijpt welke noden er zijn voor structurele uitbouw van vrijwilligerswerk en kan deze ook vlot in de praktijk implementeren.
 • Je bent in staat om met afstand te kijken naar een werking van het team, mogelijkheden te zien voor vrijwilligers, de meerwaarde in het team binnen te brengen alsook te motiveren om dit toete passen.
 • Je kan je vlot integreren in een team, communiceert vlot en duidelijk en haalt voldoening uit het effectief realiseren van een duurzame vrijwilligerswerking.
 • Je bent positief ingesteld en discreet.

Wat mag je verwachten?

 • Je komt terecht in een warme organisatie met een maatschappelijke meerwaarde.
 • Een contract van onbepaalde duur voor 50% waarbij voldoende aandacht wordt geschonken aan de work-life balance. De details van het uurrooster zijn in overleg te bepalen met directie.
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1C) startwedde bedraagt 2.899,75 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je tewerkstellingsplaats is onze Welzijnscampus te Turnhout.
 • De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het formulier via de knop ‘solliciteer hier’op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op dinsdag 10 oktober 2023.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op dinsdag 17 oktober tussen 13u en 17u.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke David Soentjens via [email protected] / 0491 35 14 57.


Voor vragen over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via [email protected] / 0493 09 68 44.


Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 10/10/2023