Werknemer-voogden 50%-100% niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

CAW Halle-Vilvoorde, met zetel te Asse is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen Welzijnswerk, en wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, origine of geaardheid.

Wat betekent voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen?

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Zij zijn zeer kwetsbaar omdat zij meer blootgesteld zijn aan mensenhandel en diverse vormen van (seksuele of economische) uitbuiting. Daarom kunnen ze rekenen op bijstand van een voogd voor alle stappen die verband houden met hun verblijf in België. De voogd heeft als taak de belangen van de minderjarige te behartigen en hen te beschermen binnen het kader dat hiervoor bestaat.

De dienst Voogdij van de FOD Justitie is belast met de organisatie van deze voogdij en gaat hiervoor een partnerschap aan met CAW.

Wat doe je als Werknemer-voogd* ?

 • Je bent de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige bij alle rechtshandelingen en procedures en laat je in je opdracht leiden door de belangen van je pupil;
 • Je bouwt een vertrouwensrelatie uit en waarborgt het algemeen welzijn van het kind;
 • Je zorgt ervoor dat men tegemoet komt aan de juridische, sociale, medische, psychologische, materiële en educatieve noden en waarborgt het goede beheer van de goederen van de minderjarige;
 • Je bent de schakel tussen de minderjarige en de instanties waarmee de minderjarige in aanraking komt;
 • Je bent trajectbegeleider die verschillende actoren inschakelt en onderneemt stappen wanneer de rechten van de jongere geschonden worden;
 • Je rapporteert aan de vrederechter en de dienst Voogdij door op wettelijk voorziene momenten een onderbouwde verslaggeving te verzorgen;
 • Je bent werknemer van het CAW en voert je opdracht onafhankelijk uit;
 • Een voltijdse werknemer-voogd heeft een caseload van 25 NBMV.

Wie ben jij ?

 • Je bent reeds erkend voogd of voldoet aan de wettelijke criteria om als voogd erkend te worden;
 • Je beschikt bij voorkeur over een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting;
 • Je hebt ervaring in het werken met verzoekers om internationale bescherming of in de bijzondere jeugdzorg;
 • Je hebt de competenties om voogdijen op te nemen van minderjarigen met een zeer complex profiel, zoals mogelijke slachtoffers van mensenhandel, minderjarigen met psychiatrische problemen, straatkinderen, etc.
 • (Basis)kennis van het vreemdelingen- en/of het jeugdrecht is een belangrijke troef;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en kan je ook in het Frans en Engels uitdrukken.
  Kennis van elke andere taal is een pluspunt;
 • Je legt gemakkelijk contact met mensen en weet op discrete wijze met informatie om te gaan;
 • Je bent flexibel in ruimte: je verplaatst je, met eigen wagen, veelvuldig naar verschillende opvangcentra, rechtbanken, ... en in tijd: je bent bereid tot avond- en weekendwerk en werken op onregelmatige uren

Wat bieden wij je aan ?

 • Een boeiende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing in een professionele organisatie met een maatschappelijke opdracht; 
 • Een contract van onbepaalde duur (50%-100%);
 • Verloning volgens PC 319.01, barema B1C  met gelijkstelling van relevante beroepservaring;
 • Extralegale voordelen: laptop, hospitalisatieverzekering (na 6 maand), omniumverzekering voor dienstverplaatsingen en een uitgebreid opleidingsaanbod
 • Interessante verlofregeling: 8 extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar;
 • Plaats van tewerkstelling is voornamelijk regio Halle - Vilvoorde met frequente verplaatsingen, in functie van de minderjarige, die worden vergoed.

Ben jij gebeten door de naleving van de rechten van minderjarigen én diegene die het verschil wil maken?

Laat ons dan weten waarom jij de geknipte persoon bent door je motivatiebrief en CV door te sturen naar [email protected]. Elke sollicitatie wordt met zorg gescreend en de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

*Wil je meer weten over voogden, hoor onze collega Liesbet aan het woord.

Bijlage Grootte
202308 vacature werknemer-voogden.pdf 195.29 KB
Door: CAW Halle-Vilvoorde -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 12/11/2023