Woonbegeleid(st)er - Sint-Jozef Brugge (halftijds tot voltijds)

Momenteel zoeken we woonbegeleiders om ons team in Brugge Sint-Jozef te versterken. Samen gaan we op zoek naar de beste match voor jou.

Maak kennis met onze woondienst:

Woondienst Sint-Jozef | Senioren - rand Brugse Binnenstad

 • In ons seniorenhuis wonen 14 senioren met een beperking.
 • De woondienst biedt ondersteuning op het tempo van de senioren en heeft een specifieke focus op verzorging en medische opvolging.
 • Locatie: Fort Lapin 23, 8000 Brugge

Naast je collega-begeleiders, wordt het team versterkt door vrijwilligers, medewerkers gezinshulp en poetshulp. Verantwoordelijkheden in het team worden gedeeld. Ieder teamlid neemt een rol op vanuit zijn/haar sterkte en talent.
Onze woondiensten zijn verankerd in de lokale buurt. Werken met de buurt en in de buurt is deel van deze job.

 

Jouw opdracht:

 • Je begeleidt en ondersteunt de bewoners op maat op verschillende levensdomeinen. Voorbeelden zijn: een dagplanning opmaken, meezoeken naar een daginvulling, ondersteunen bij hygiëne, sociale vaardigheden en emotieregulatie, structuur aanbieden. Je volgt de trajectplannen van de bewoners goed op.
 • Je ondersteunt bewoners in het samenleven en hebt oog voor de groepsdynamiek van de bewonersgroep.
 • Je organiseert en coördineert samen met je team het dagelijkse huishouden. Je zorgt voor een goed verloop van de maaltijdmomenten, ondersteunt bij verplaatsingen naar dagbesteding, werk, vrijetijdsactiviteit en doktersbezoek.
 • Je onderhoudt contacten met onder andere familie, bewindvoerders en artsen. Je gaat steeds in dialoog.
 • Je denkt met kritische blik mee hoe we als team kunnen inspelen op de vragen en noden van de bewoners.
 • Je zorgt voor een goede overdracht naar je collega’s, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je coacht vrijwilligers en studenten in hun rol of opdracht.
 • Planbare zorgkundige of verpleegkundige handelingen horen niet bij je pakket. Hiervoor werken we samen met de diensten gezinshulp en thuisverpleging.
 • Je werkt telkens tussen 8u en 22u. Nachtdiensten worden opgenomen door nachtbegeleiding en zijn dus uitzonderlijk. Je werkt gemiddeld 2 weekends per maand.
 
Gewenst profiel:
 
 • Je onderschrijft de visie van Oranje.
 • Je bent integer en toont je zoals je bent.
 • Het begeleiden van mensen met een beperking en eventuele bijkomende kwetsbaarheid geeft je energie. Je stelt je klantgericht op, vertrekt steeds vanuit de sterktes en talenten van bewoners.
 • Je kan zowel individueel werken met de deelnemers als het groepsgebeuren begeleiden.
 • Je werkt nauw samen met je collega’s: je gaat in overleg, staat open voor feedback en kan ook constructief feedback geven. Je durft je eigen functioneren in vraag te stellen en wil groeien in je job.
 • Je gaat op een professionele manier om met onvoorziene omstandigheden, conflicten of stressvolle momenten. Je kan prioriteiten stellen en organiseert jouw werk efficiënt.
 • Je bent communicatief vaardig en kan de doelgroep aanspreken in een aangepaste taal. Het vlot kunnen spreken, lezen en schrijven van het Nederlands is voor deze opdracht nodig.
 • Je wil werken in een flexibel uurrooster.
 • Oranje omarmt diversiteit. Wie je bent en wat je mogelijkheden zijn is belangrijker dan leeftijd, beperking, genderidentiteit, geslacht of afkomst.
 • Je beschikt over een rijbewijs B. Een eigen wagen is niet nodig voor de job.
 • Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting of hebt relevante ervaring.
 
Ons aanbod:
 
 • Een halftijds tot voltijds contract onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding. Verloning gebeurt volgens de sectorale barema’s van paritair comité 319.01. Anciënniteit goedgekeurd door het VAPH wordt meegenomen.
 • Een flexibele job met oog voor een goede balans tussen werk en privé. Uurrooster- en verlofplanning gebeurt in overleg met het team.
 • Oranje biedt medewerkers onder 35 jaar 5 extra verlofdagen bij een voltijdse betrekking (pro rata voor een deeltijds contract). Deze verlofdagen gaan vanaf 35 jaar over in sectorale verlofdagen.
 • Je komt terecht in een sfeer van open communiceren, dialoog en vertrouwen. Kunnen zijn wie je bent, stellen wij voorop!
 • We bieden ruimte om initiatief te nemen en je talent te ontplooien in een professionele setting. We zetten in op coaching, vorming en opleiding van medewerkers, zowel intern als extern.
 • Je ontvangt een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer of je dienstverplaatsingen. Als medewerker van Oranje mag je voor privédoeleinden gebruikmaken van het wagen- en fietspark en de infrastructuur (zalen) van Oranje.
 • Als medewerker heb je toegang tot voordeelplatform You-P (www.you-p.be). Dit platform biedt tal van aankoopvoordelen bij diverse winkels, handelaars, musea en pretparken.
 
Selectieprocedure:
 

Stuur je motivatiebrief en CV naar [email protected] met vermelding van de functie ‘woonbegeleid(st)er regio Brugge’.
Solliciteren kan tot en met 10/03/2024. Geschikte kandidaten worden snel na hun sollicitatie gecontacteerd (dus reeds vóór 10/03/2024).

 
Meer informatie:
 

Wil je graag meer weten over het begeleidersteam van Oranje? Kom je graag vooraf eens langs in onze dienst? Of wil je meer informatie over de opdracht die op jou ligt te wachten? Met al deze vragen (en meer) kun je terecht bij Sofie
Derynck ([email protected] - 0484 17 56 83).

Door: Oranje vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 10/03/2024