Zelfstandig geconventioneerd Klinische Orthopedagoog/ Klinisch Psycholoog

Wat kom je doen?

We zijn op zoek naar een geëngageerde klinisch orthopedagoog of psycholoog uit de conventie met goesting om zijn/haar steentje bij te dragen voor onze doelgroep en organisatie. Je bent bereid je op wekelijkse basis te verbinden aan onze werking en kan je vinden in de missie en visie van vzw Jong (zie beleidsnota op www.vzwjong.be). Je wilt psychologische zorg dichtbij de kinderen en jongeren brengen en bent bereid daartoe inspanningen te leveren. Je investeert hierin door op onze locatie aanwezig te zijn op momenten dat ook onze werking open is voor de kinderen en jongeren (naschoolse uren). Op die manier kan je laagdrempelig in contact gaan en vertrouwen opbouwen. We hopen dat deze samenwerking kan leiden tot diverse trajecten van individueel psychologische begeleiding voor onze doelgroep. Onze jeugdwelzijnswerkers zullen bruggen slaan naar de KO/KP en een warme overdracht voorzien. Qua problematiek merken we binnen de doelgroep vooral worstelingen rond identiteit, vertrouwen/wantrouwen, trauma, zware gezinscontext, … Inzetten op versterken van de eigen copingsvaardigheden, een veilige spreekruimte of uiten van emoties aanbieden, taboedoorbrekend werken, … daar zien we heel wat kansen liggen voor een eerstelijns KO/KP.  

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een groepsaanbod uit te werken op onze locatie en met toeleiding vanuit onze doelgroep. Een jeugdwelzijnswerker kan daarbij je partner zijn om de groep te begeleiden en mee richting te geven aan de inhoud van het groepsaanbod.

Met jouw expertise zouden we willen inzetten op meer linken leggen tussen de geestelijke gezondheidszorg en het jeugdwelzijnswerk. Dus intervisie en ondersteuning, deel uitmaken van het HUBP-team, om deze doelstelling te bewerkstelligen is een derde pijler

Door: Vzw Jong -
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 29/02/2024