Zorgkundige Herstelopvang Antwerpen (v/m/x)

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen :we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen: meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

De Herstelopvang is een tijdelijke 24uursopvang voor dak- en thuislozen met een precaire medische gezondheidsproblematiek. Cliënten krijgen tijdelijke gemedicaliseerde opvang in afwachting van hun herstel en/of oriëntatie.

Onder toezicht van de Medisch Focal Point van de Herstelopvang Antwerpen ben je het eerste aanspreekpunt van de cliënt en zorg je voor een vlot verloop van de shifts. Deze functie gaat gepaard met dag-, avond-, nacht- en weekendwerk.

Als Zorgkundige in de Herstelopvang ben je vooral aanwezig op de werkvloer, tussen de bewoners.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als Hygiëneverantwoordelijke:

U verzekert een goede hygiëne van de cliënten. U voert logistieke taken uit om een hygiënevol kader te bieden aan de cliënten.

Voorbeelden van taken:

 • Organiseren van de etensmomenten, de was doen, stockbeheer linnen.
 • Instaan voor de persoonlijke hygiëne van de cliënten.

Als Permanentieverantwoordelijke:

U bent het eerste aanspreekpunt van de cliënten en bent de spil van de dagelijkse werking. U bent een brugfiguur tussen cliënten en andere professionals.

Voorbeelden van taken:

 • Zorgen voor activering tot gezonde voeding, beweging, zinvolle dagbesteding, participatie, integratie…
 • Thuisgevoel geven aan de cliënten.
 • Aanspreekpunt rond het samenleven en het respecteren van het huishoudelijk reglement.

Als lid van het projectteam:

U onderhoudt een optimale communicatie met de andere teamleden.

Voorbeelden van taken:

 • Actief participeren aan het multidisciplinair overleg en andere teamvergaderingen.

UW PROFIEL

 • Diploma Zorgkundige.
 • Gevoeligheid met een publiek in grote kwetsbaarheid.
 • Nederlands kunnen spreken en schrijven.
 • IT: vaardigheid in het Office-pakket (Outlook, Word, Teams, Excel, PowerPoint).
 • Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid.

WIJ BIEDEN

 • Startdatum : ASAP
 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een 2/5 de contract van onbepaalde duur.
 • De herstelopvang is 24/24 en 7/7 open, Deze functie gaat gepaard met dag-, avond-, nacht- en weekendwerk.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Voor een contract van 40% : Een brutosalaris van 1.118,68 € voor 5 jaar ervaring ; een brutosalaris van 1.225,22 € voor 15 jaar ervaring. Relevante ervaring wordt erkend. Er zijn premies voor avond-, nacht-, en weekendwerk.

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 31/01/2023