Kifkiftar met Umar Ryad

Ook in 2018 organiseren we een Kifkiftar. Eerst en interessante lezing gebracht door een boeiende spreker om vervolgens samen het vasten te breken en nog wat na te praten. Dit jaar nodigden we professor Umar Ryad uit die ons een beter inzicht zal geven in de historische wortels van het salafisme en de verwevenheid ervan met meer progressieve, modernistische hervormingsbewegingen binnen de islam.
Tijdstip
woensdag 30 mei 2018 - 21:00

Salafisme wordt anno 2018 geassocieerd met terrorisme, Saudi-Arabië en fundamentalisme. Maar ooit is het anders geweest. Aan het begin van de 20ste eeuw was er naast een conservatieve stroming ook een progressieve beweging in de Arabische wereld die de islam wilde hervormen. Deze progressieve salafi beweging is weinig bekend. Umar Ryad traceert samen met de aanwezigen de oorsprong van het salafisme. Hij ontvouwt het salafisme in al zijn complexiteit. Na de lezing breken we samen de vasten. Kif Kif voorziet het eten.

De toegang is gratis maar inschrijven is verplicht via [email protected]

Umar Ryad is hoogleraar Arabistiek en Islamkunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven.In Leiden schreef hij zijn PhD-dissertatie Islamic Reformism and Christianity: A Critical Study of the Works of Muhammad Rashid Rida and His Associates (1898–1935). In zijn huidige onderzoek richt hij zich o.a. op moderne islamitische intellectuelen, de dynamiek van netwerken van islamitische hervormers Het salafisme was aan en pan-islamitische bewegingen.

Voorafgaand aan de lezing, vindt er ook een leesclub plaats over het boek ‘Soefisme herzien’. Voor meer info, zie: https://kifkif.be/leesclub-soefisme