"Algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens onhoudbaar"

BOEH!, naast vele leerlingen, ouders en organisaties, vraagt zich af hoeveel veroordelingen van lokale schoolreglementen nog moeten volgen vooraleer het GO! inziet dat mensenrechten respecteren een democratische basishouding is die ze moeten uitdragen in plaats van tegen te werken.
Door: BOEH! - 23/02/2018 - 16:10
"Algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens onho

BOEH!, naast vele leerlingen, ouders en organisaties, vraagt zich af hoeveel veroordelingen van lokale schoolreglementen nog moeten volgen vooraleer het GO! inziet dat mensenrechten respecteren een democratische basishouding is die ze moeten uitdragen in plaats van tegen te werken.

 

Al jaren ijvert Baas Over Eigen Hoofd!, een divers feministisch platform, voor het recht op zelfbeschikkingsrecht, vrije onderwijskeuze en godsdienstvrijheid voor jonge meisjes en vrouwen. Na vele campagnes, gesprekken en debatten om het tij te doen keren besliste BOEH! om in 2009 een klacht neer te leggen bij de Raad van State m.b.t. het discriminerend karakter van het verbod op levensbeschouwelijke kentekens uitgevaardigd door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Gezien de leerlinge in kwestie – na 3 jaar procederen- afstudeerde, verloor ze volgens de rechter haar belang in de zaak.

Redenen genoeg om een nieuwe zaak op te starten waar er in 2014 een gunstig arrest volgde: een verbod op het dragen van religieuze kentekens in scholen is ongrondwettelijk, tenzij er problematische omstandigheden zijn die het pedagogisch project in gevaar zouden brengen. Alleen dan zou een verbod gerechtvaardigd zijn. Dat dit voor de overgrote meerderheid van scholen niet opgaat maakt dat het algemeen verbod ingevoerd door GO! onredelijk en buitenproportioneel is. De Raad van State oordeelde dat leerlingen het recht op onderwijs niet mogen worden ontzegd, omwille van het feit dat ze hun grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid uitoefenen. Het arrest van de Raad van State, een van de hoogste rechtsorganen in ons land, was duidelijk. Het Gemeenschapsonderwijs heeft die echter naast zich neergelegd. Deze ondemocratische houding is echter onhoudbaar.

Ook vandaag, 23/02/2018, werd dit nogmaals duidelijk gemaakt met de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren nadat enkele leerlingen en hun ouders een zaak hadden aangespannen tegen het verbod op religieuze kentekens in hun school. Wij zijn verheugd dat het recht heeft gezegevierd en we feliciteren hierbij de meisjes, de ouders en hun raadsmannen met het gunstige vonnis en hopen dat burgers blijven gebruik maken van hun democratisch recht om onrecht en discriminatie aan de kaak te (blijven) stellen.

BOEH!, naast vele leerlingen, ouders en organisaties, vraagt zich af hoeveel veroordelingen van lokale schoolreglementen nog moeten volgen vooraleer het GO! inziet dat mensenrechten respecteren een democratische basishouding is die ze moeten uitdragen in plaats van tegen te werken. We hopen dat ook minister Crevits eindelijk inziet dat het hoog tijd wordt om tussen te komen en haar verantwoordelijkheid opneemt om de rechten van minderjarigen te vrijwaren.

 

Samira Azabar - BOEH! - [email protected]