1-september van BOEH

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar zet BOEH!, Baas Over Eigen Hoofd, de actie tegen het verbod op het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens in de scholen van het GO! (omzendbrief 2013/1/omz van het GO!) verder.
Door: BOEH! - 31/08/2013 - 11:25
1-september van BOEH

Het verzet tegen het verbod van het GO! wordt gedragen door een breed pluralistisch platform, waarvan zowel moslim- als sikh-organisaties deel uitmaken.

 

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar zet BOEH!, Baas Over Eigen Hoofd, de actie tegen het verbod op het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens in de scholen van het GO! (omzendbrief 2013/1/omz van het GO!) verder.

BOEH! stelt dat de schooldirecties, in afwachting van een uitspraak ten gronde van de Raad van State op het beroep tot nietigverklaring van dit verbod, ingediend door platform van middenveldorganisaties, best het verbod tijdelijk zouden opschorten danwel een gedoogbeleid zouden voeren inzake het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens.  Daartoe stelt BOEH! een standaardbrief ter beschikking aan leerlingen en hun ouders, bestemd voor de schooldirectie. De brief stelt onder meer dat:

"zolang de Raad van State -als hoogste administratieve rechtscollege- niet ten gronde uitspraak doet over het verbod, er gerede twijfel (blijft) bestaan over de wettigheid van het verbod"

En

"in afwachting van de uitspraak van de Raad van State, wensen wij thans -als bezorgde en betrokken ouders- te verzekeren dat onze dochter/zoon niet nodeloos en onherroepelijk schade zal ondervinden ten gevolge van het verbod"
Verder wijst de brief er ook op dat "het GO! zelf de noodzaak van zulk schadebeperkend handelen heeft erkend"

en de mogelijkheid openlaat voor de schooldirecties om een overgangsperiode te voorzien.

De volledige standaardbrief is in bijlage te vinden en kan ook geraadpleegd worden op onze website www.baasovereigenhoofd.be

Het verzet tegen het verbod van het GO! wordt gedragen door een breed pluralistisch platform, waarvan zowel moslim- als sikh-organisaties deel uitmaken.

BOEH! is een pluralistische en feministische actiegroep, die opkomt voor het recht van vrouwen en meisjes om zelf te beslissen of ze een hoofddoek dragen en voor hun recht op godsdienstvrijheid, op vrije meningsuiting en op onderwijs. BOEH! stelt dat het verbod op levensbeschouwelijke tekens in de scholen van het GO! die rechten, die nauw met elkaar verweven zijn, geweld aandoet, dat het eenzijdig meisjes treft, die voor een verscheurende keuze geplaatst worden tussen hun religieuze overtuiging en studies en die dus de boodschap krijgen dat ze niet welkom zijn tenzij ze een essentieel deel van hun identiteit opgeven.