Raad 
van
 State
 vernietigt
 het
 verbod
 op levensbeschouwelijke
 kentekens
 in Middenschool van het KA Dendermonde 


De 
Raad
 van
 State 
vernietigt
 het 
verbod 
op 
het dragen 
van 
uiterlijke
levensbeschouwelijke
 tekens
 door 
leerlingen, 
dat 
door de Middenschool van het KA Dendermonde werd overgenomen in navolging van het algemeen verbod van het GO.
Door: BOEH! - 16/10/2014 - 12:10
Raad 
van
 State
 vernietigt
 het
 verbod

 

BOEH!
(Baas 
Over 
Eigen 
Hoofd)
 is
 opgetogen 
over
 het genuanceerde en diepgravende 
arrest
 van 
de 
Raad
 van
 State dat
vandaag 
werd bekendgemaakt.
 De 
Raad
 van
 State 
vernietigt
 het 
verbod 
op 
het dragen 
van 
uiterlijke
levensbeschouwelijke
 tekens
 door 
leerlingen, 
dat 
door de Middenschool van het KA Dendermonde werd overgenomen in navolging van het algemeen verbod van het GO

Het 
verzoekschrift 
werd 
namens
 een 
leerling 
opgesteld 
door 
meesters 
Stefan 
Sottiaux en
 Joos 
Roets, 
die
 deze 
complexe
zaak
 ook 
hebben 
gepleit 
voor 
de 
Raad van 
State.

Wij zijn zeer verheugd met het arrest aangezien de Raad van State onze redenering volgt waarbij het neutraliteitsbeginsel in de scholen van het GO niet zomaar van toepassing is op leerlingen, gezien zij niet het onderwijs verstrekken, maar gebruikers zijn. De Raad van State benadrukt dat een eventueel verbod op levensbeschouwelijke kentekens steeds in overeenstemming moet zijn met artikel 9 van het EVRM (godsdienstvrijheid). De Raad benadrukt dat vrijheid het uitgangspunt moet zijn (of zoals de oorspronkelijke grondwetgever het stelde: La liberté en tout en pour tous), en dat een verbod slechts mogelijk is bij wijze van uitzondering, indien daartoe een werkelijke noodzaak bestaat. Met deze uitspraak wordt volgens BOEH het algemeen verbod impliciet ontkracht.

De Raad bevestigt eens te meer dat het feit dat leerlingen levensbeschouwelijke tekens dragen niet verhindert om objectief en pluralistisch onderwijs aan te bieden. De Raad benadrukt daarbij dat het recht van ouders om neutraal onderwijs te kiezen voor hun kinderen niet inhoudt dat ze mogen eisen dat hun kinderen niet geconfronteerd worden met levensbeschouwelijke tekens van andere leerlingen.

Voorts observeert de Raad dat het dragen van levensbeschouwelijke en religieuze tekens niet gelijk staat met proselitisme en dat een verbod van levensbeschouwelijke tekens niet mag dienen om de vorming van zogenaamde concentratiescholen tegen te gaan.

Het 
uitgangspunt
 van 
BOEH! is dat
 het 
aan 
vrouwen 
en 
meisjes zelf is 
om 
te 
beslissen of
 ze
 een 
hoofddoek 
dragen 
of
niet
 en 
dat de 
samenleving
 van 
vandaag zich zo dient te 
organiseren 
dat 
vrouwen
 en 
meisjes 
van 
deze
 vrijheid, 
die
zowel 
hun 
vrouw‐zijn
 als 
hun 
godsdienstige
 beleving
 betreft, 
kunnen 
genieten. 
De 
vaak 
aangehaalde
 neutraliteit 
van
de
 overheid 
wordt
 volgens 
BOEH!
 niet 
geschonden 
door het 
dragen 
van 
levensbeschouwelijke 
tekens 
en 
kan 
perfect
gewaarborgd
 worden 
door 
het 
afspreken 
van 
gedragsregels.
 In die zin pleit BOEH voor een inclusieve neutraliteit. 
 

BOEH! 
hoopt
 dat 
met 
de 
uitspraak 
van 
de 
Raad 
van 
State 
het 
maatschappelijk 
debat over
 deze 
kwestie
 nu 
op 
een
ernstige
 manier 
zal 
plaatsgrijpen
 met 
betrokkenheid 
van 
alle 
partijen.

BOEH!
 roept 
het GO! op om zijn beleid te conformeren naar de democratische principes die door Raad van State worden uiteengezet in het arrest.

BOEH kon in deze zaak rekenen op de steun van een breed platform van verschillende organisaties en op de medewerking van ouders.

 

Contactgegevens
 

Voor
meer
informatie
over
het
bovenstaande
kan
u
terecht
bij:
 

Stefan
Sottiaux  (0496
10
28
44)
 [email protected]

En
bij
BOEH!

Samira Azabar (0485.245026)en Yasmina Akhandaf (0499.306710)