De 'speciale' zin voor humor van Filip Dewinter

Onder het motto Minder Islam, Minder Immigratie en Minder Criminelen lanceerde Filip Dewinter maandag een videogame waarbij de speler met een knuppel criminelen en moslimterroristen kan uitschakelen. Moskeeën moeten met een stopbord worden tegengehouden.
De 'speciale' zin voor humor van Filip Dewinter

Vrijheid van meningsuiting eindigt wanneer wordt aangezet tot haat & geweld. Dan verandert het in HATESPEECH, op internet heet het CYBERHATE.

 

Onder het motto Minder Islam, Minder Immigratie en Minder Criminelen lanceerde Filip Dewinter afgelopen maandag een videogame waarbij de speler met een knuppel criminelen en moslimterroristen kan uitschakelen. Met een vliegenmepper kunnen Elio Di Rupo en nog wat Waalse collega’s, die als bromvliegen zijn afgebeeld, worden weggemept. Moskeeën moeten met een stopbord worden tegengehouden.

De naam van de webgame verwijst naar Nederlandse PVV-aanhangers, die na de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen riepen om ''minder, minder, minder'' Marokkanen, op vraag van Geert Wilders. Na de uitspraak liepen Nederlanders, die de uitspraken van Wilders beu zijn, massaal naar politiebureau’s om klacht neer te leggen. Er zijn in Nederland 5000 aangiften gedaan bij het Openbaar Ministerie (Justitie). Daarnaast is er 15.000 keer melding gemaakt van discriminatie bij de politie.

Klacht wegens aanzetten tot haat en discriminatie

Over klachten gesproken, 10 jaar geleden, op 21 april 2004 werd het toenmalig Vlaams Blok veroordeeld voor het Gentse Hof van Beroep wegens inbreuken op de wet van 30 juli 1981 (Antiracismewet) tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. De uitspraak luidde als volgt: "Het Vlaams Blok is een partij die kennelijk en systematisch aanzet tot discriminatie. [...] U behandelt vreemdelingen als criminelen, boosdoeners, profiteurs, onintegreerbare fanatiekelingen en een bedreiging van het eigen volk."

De uitspraak veroordeelt de partij niet voor het bedrijven van discriminatie, wel voor het verkondigen ervan. Wat in deze zaak werd gelijkgesteld aan 2 strafbepalingen uit de antiracismewet; “het aanzetten tot haat” en “het aanzetten tot discriminatie”.

Vrijheid van meningsuiting?

Meneer Dewinter en zijn partij lijken hardleers. Ook gisteren tweette het kopstuk weer dat zijn videogame – na onmiddellijk te zijn gehacked – terug online stond met de woorden: ‘Lang leve de vrije meningsuiting!’. Tien jaar geleden vond het toenmalig Vlaams Blok al dat deze ‘vrijheid van meningsuiting’ te sterk beperkt werd, men dacht nog een zaak te hebben en ging in cassatie. Waarna het arrest bevestigd werd door het Hof van Cassatie op 9 november 2004.

Vrijheid van meningsuiting eindigt wanneer wordt aangezet tot haat & geweld. Dan verandert het in HATESPEECH, op internet heet het CYBERHATE. Filip Dewinter zegt letterlijk in het interview met het Nederlandse Pow News dat de videogame ‘iets is wat jong en oud kan inspireren virtueel te doen, wat men in de realiteit moet doen’. Als de journalist opmerkt dat mensen met knuppels te lijf gaan misschien niet het toppunt van de democratie is, antwoordt hij: ‘Met knuppels gaan we alleen de islamterroristen en de criminelen te lijf en we doen daar alleen maar wat de overheid niet doet, dus da’s niet zo erg, hoor’

Islam = crimineel?

Waar het Vlaams Blok dus 10 jaar geleden voor werd veroordeeld, gebeurt vandaag opnieuw. ‘De moslim’ wordt gestereotypeerd door hem met een zwaard, ringbaardje en donkere huid op een oosters tapijt te laten rondzweven. Wanneer de speler hem aanklikt, stort hij – onder het geluid van opzwepende housebeats – met een kermend geluid neer. Dewinter heeft het in 1 adem over islam, immigratie en criminelen, waarvan hij minder wil, dus schakelt de drie begrippen gelijk. Islam is dus voor hem ook gelijk aan terrorisme, immigratie gelijk aan geweld.  Het neerknuppelen van 'vliegende islamisten' en criminelen geeft de politicus een goed gevoel, zegt hij. Meer nog, hij hoopt dat het spelletje inspiratie biedt voor anderen om dit niet alleen virtueel te doen. Iets wat de overheid verzuimt. ‘In de realiteit zou het nóg beter zijn’, vertrouwt Dewinter de journalist toe.

Wederom aanzet tot haat & geweld

Filip Dewinter zet met deze 'campagnestunt' niet alleen aan tot haat, maar spoort letterlijk aan tot geweld. Aanzetten tot haat, discriminatie en geweld is strafbaar, ook op het internet. En zoals Dewinter zelf niet zal ontkennen is straffeloosheid geen optie, discriminatie en haatoproepen zijn criminele feiten.

Het toppunt van democratie [(demos (volk) kratein (regeert)] is voor mij eerder de internetgebruiker te wijzen op de mogelijkheid om klacht neer te leggen tegen de videogame wegens het creëren van Cyberhate, met als gevolg een aanzetten tot haat én geweld ten opzichte van een bepaalde levensbeschouwing (islam). Dit kan via de website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, via dit e-formulier. Ik pas hier mijn vrijheid van meningsuiting toe om dit te suggereren.

Want moslim of geen moslim, het welzijn van de hele maatschappij is het slachtoffer van deze ‘speciale’ zin voor humor.