Radicaliseringsdossier

Radicalisering is een complex proces, het is niet te lokaliseren in één individu of gemeenschap. Het is een complex maatschappelijk en dialectische fenomeen. In dit dossier verzamelen we de verschillende bijdragen over radicalisme

Artikels

28/10/2013 - 10:13 Jan Jaap de Ruiter

Vormen de Syriëgangers een veiligheidsprobleem voor België en Nederland? Deze vraag werd gesteld afgelopen woensdag op een debat van Kif Kif en SINcollectief. Een van de panelleden, de Nederlandse Arabist (Universiteit Tilburg) Jan Jaap de Ruiter reflecteert.