Hoezo, godsdienstvrijheid is geen mensenrecht?

Islam lijkt vandaag een toverwoord te zijn waardoor alle rationaliteit in het debat – net als mensenrechten – plotseling als sneeuw voor de zon verdwijnt.
Hoezo, godsdienstvrijheid is geen mensenrecht?

En laat het vandaag juist daarop neerkomen: dat we vergeten zijn wat een democratie werkelijk inhoudt.

 

Dat religie – vooral islam - steeds weer minuten en pagina’s kan vullen in Vlaanderen is al lang geen geheim meer. De voorbeelden zijn legio: halalvoeding, hoofddoek en gelijkheid tussen man en vrouw. Na vrouwenbesnijdenis is er de laatste jaren ook meer aandacht voor de besnijdenis van mannen.

In dit debat hoor je vaak argumenten tegen, waarbij men steeds blijft opperen dat men niet anti-religie is, maar enkel de rol van religie in onze samenleving op de agenda wil zetten. Islam lijkt vandaag een toverwoord te zijn waardoor alle rationaliteit in het debat – net als mensenrechten – plotseling als sneeuw voor de zon verdwijnt. “Geen verwijten maar argumenten”. Desondanks zie je in de argumentatie die men aanhaalt weinig cruciale elementen om de besnijdenis te verbieden, maar vooral verwijten. Zo stelt Loobuyck dat een onderzoek heeft uitgewezen dat er nadelen zijn verbonden aan de besnijdenis van mannen: een orgasme vergt meer inspanning, de gevoeligheid vermindert en er kunnen onaangename tintelingen voorkomen.

Menig onderzoek stelt dat wereldwijd 30% van mannen besneden is: in Europa zou ongeveer 10% besneden zijn, de VS spant de kroon met een overgrote meerderheid die zich nog steeds laat besnijden ondanks protest van een minderheid: namelijk tot 70% van de mannen.  

In de VS zijn er dan ook veel meer onderzoeken te vinden. Zo zou er tot 60% minder kans zijn op SOA’s zoals HIV en HPV. Laatstgenoemde heeft ook een impact op vrouwen, gezien deze infectie kan leiden tot baarmoederhalskanker. Er gaan ook stemmen op dat vrouwen er andere voordelen uit halen: doordat de gevoeligheid daalt zou er ook minder sprake zijn van vroegtijdige ejaculatie. Lees: meer ruimte voor voorspel en seksueel genot. Een stap vooruit voor de seksuele bevrijding van vrouwen waar men vandaag nog steeds te snel vertrekt vanuit het idee dat ze er enkel zijn om mannen te plezieren. Ook zou een man na besnijdenis beter beschermd zijn tegen urinaire infecties. Andere redenen buiten de religieuze en medische zijn de esthetische. Om nog maar te zwijgen over andere voordelen van hygiëne.

Dat gelovige mensen dus de woorden in de Koran of Thora zonder enige reflectie en contextualisatie zouden overnemen is een idee dat al lang passé is. Ook gelovigen steunen immers op rede en zijn rationele wezens. Ook zij denken na over welke grenzen in het leven nodig zijn, en over de vele keuzes die ze in het leven kunnen maken. Keuzes die erop gericht zijn hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren. In dat opzicht verschillen ze niet van de gemiddelde Vlaamse burger .

Dat er ook een kwestie speelt van vrije keuze van opvoeding en godsdienstbeleving  wordt tevens regelmatig vergeten. Vreemd dat Petra De Sutter, fertiliteitsexperte (UGent), het volgende stelt: “Godsdienstvrijheid kan bij mij nooit primeren op mensenrechten.” Alsof godsdientsvrijheid geen onderdeel zou uitmaken van diezelfde universele mensenrechten waarover ze het heeft. Als senator voor Groen met verschillende mandaten zou je op z’n minst mogen verwachten de principes van onze democratische rechtsstaat te kennen, meer nog; ze ook uit te dragen.

En laat het vandaag juist daarop neerkomen: dat we vergeten zijn wat een democratie werkelijk inhoudt. Dat we vergeten zijn hoe we in gesprek kunnen gaan met elkaar over onze keuzes en het waarom ervan, ook al ondersteunen we niet elkaars visie op de zin van het leven. Het idee dat iedereen het met elkaar eens moet zijn, dat verschil niet aanwezig mag zijn en dat DE waarheid moet regeren of anders ‘de verlichting’ moet ondergaan, is allesbehalve democratisch.