Workshopreeks Mediawatch: voor een democratisch medialandschap

In deze reeks van 4 workshops leer je kritisch om te gaan met pers- en nieuwsberichten. Door mediaproducten onder de loep te leggen, levert Kif Kif een bescheiden bijdrage aan de democratisering van het medialandschap.
Door: Kif Kif - 20/01/2015 - 11:38
 Workshopreeks Mediawatch: voor een democratisch medial

The media's the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that's power. Because they control the minds of the masses.
Malcolm X

 

In deze reeks van 4 workshops leer je kritisch om te gaan met pers- en nieuwsberichten.  De eerste twee bijeenkomsten analyseren we samen berichtgeving,  leer je aan de hand van voorbeelden wat stereotiepe beeldvorming is, enz. Daarna krijg je een paar kleine taken die we in de daaropvolgende sessies samen bekijken. Het einddoel is een aantal publicaties op de website van Kif Kif, waar we samen aan werken.

 

De beeldvorming over minderheden in de media is vaak erg stereotyperend. Maar al te snel ligt de focus op criminaliteit, rellen, terrorisme, extremisme, vrouwenonderdrukking,… Deze focus problematiseert diversiteit met een sterk polariserende samenleving tot gevolg. Media fungeren zo steeds meer als een vierde macht die beslist wat er op de politieke agenda komt en wat niet, wat van belang is en wat niet, en wat dé heersende publieke opinie is over belangrijke thema’s.

 

Het doorbreken van dit soort stereotiepe en negatieve berichtgeving is een van de kerndoelstellingen van Kif Kif. We leven niet in een volwaardige democratie als de informatie die ons bereikt niet vrij is van stigmatisering, bewust of onbewust.  

Door mediaproducten onder de loep te leggen, levert Kif Kif een bescheiden bijdrage aan de democratisering van het medialandschap.

 

 

 

Docent:  Bart Boone, auteur van de blogspot ‘misleidende media’ 

Data: woensdag: 18 en 25 feb + 11  en 25 maart   telkens va 17h30 tot 20h30

Locatie: Zuiderpershuis, Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen 

Inschrijven is gratis - de plaatsen zijn beperkt!

 

Stuur een mailtje naar [email protected]