Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering bekritiseren politieke beslissingen

Het Agentschap Integratie en Inburgering staat de laatste dagen in rep en roer. Nu duidelijk wordt dat 1 op 4 medewerkers wordt ontslagen, komen de medewerkers in actie.
Door: Kif Kif - 17/01/2018 - 12:32
Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgerin
 

Het Agentschap Integratie en Inburgering staat de laatste dagen in rep en roer. Door verschillende interne veranderingen en verhoogde werkdruk werd het voor de werknemers de laatste jaren steeds moeilijker om hun taken binnen de superdiverse samenleving goed uit te voeren. Recent werd daarenboven bekend gemaakt dat er hevig gesnoeid wordt in het personeelsbestand: 1 op 4 medewerkers wordt ontslagen.

In een gezamenlijke boodschap bekritiseren de medewerkers en de vakbondsafgevaardigden deze politieke beslissingen: "Wij doen al jaren ons best om je cliënten, cursisten, medewerkers, diensten te ondersteunen. We doen dat op verschillende vlakken: met sociaal tolken en vertalingen, advies bij juridische vragen, begeleiding van individuele cliënten, toeleiding naar cursussen Nederlands, organisatie van cursussen maatschappelijke oriëntatie, deelname aan  overlegorganen, interculturele begeleiding en vormingen, ondersteuning van oefenkansen Nederlands, enz."
 
Het is dan ook opvallend. Sommige beleidsmakers hebben de mond vol over het feit dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk moeten integreren en zich de taal moeten eigen maken. Maar net die beleidsmakers blokkeren het werk van de instelling die deze integratie moet bevorderen en die het aanleren van de taal moet ondersteunen.
 

In hun boodschap schoven de medewerkers van het agentschap bijgevolg twee concrete eisen naar voor:

  • Dat het Agentschap een ankerpunt blijft voor zowel organisaties en lokale besturen als voor burgers met een migratieachtergrond die hun weg zoeken en zich willen integreren in Vlaanderen en Brussel.
  • Dat ze kwalitatieve en hoogstaande ondersteuning kunnen blijven bieden en bijgevolg voldoende medewerkers hebben om te voorkomen dat cliënten op wachtlijsten terechtkomen en daardoor, bijvoorbeeld, niet kunnen starten met de lessen Nederlands of geen beroep kunnen doen op juridisch advies.

Tot slot riepen ze hun medestanders daarom op een online petitie te tekenen en hen te steunen in hun eisen naar de overheid.

 

**

Wie de petitie wil tekenen kan dat doen via: https://www.petities24.com/steun_agentschap_integratie_en_inburgering#form