Labels: Napar en antiracisme

15/12/2021 - 17:06 NAPAR-coalitie

De NAPAR-coalitie waarschuwt dat het kruispuntdenken in de aanloop naar het Interfederaal Actieplan tegen Racisme, ernstig onder druk staat. De verschillende, elkaar versterkende vormen van uitsluiting en racisme worden onvoldoende serieus genomen. De directe aanleiding voor de waarschuwing is een incident tijdens de slotzitting van de Brusselse 'Assissen tegen racisme', waarbij islamofobe uitspraken van Collectif Laïcité Yallah getolereerd werden door het Brussels Parlement. 

30/04/2021 - 12:33 Redactie Kif Kif

Op 28 april 2021 organiseerde Kif Kif een webinar over het aankomende interfederaal actieplan tegen racisme. Samen met zes experten uit het antiracistisch middenveld en de NAPAR-coalitie gaven we toelichting bij de totstandkoming van dit plan, de mogelijke valkuilen en kansen en de rol die het middenveld speelt in dit proces. Op welke manier kunnen we zorgen voor echte verandering? Welke blinde vlekken zien we? En hoe kunnen we er voor zorgen dat we voldoende inspraak krijgen bij de monitoring van dit plan?

Filters verwijderen:

Napar xantiracisme x

Verder filteren:

racisme 1antisemitisme 1islamofobie 1