Label: antiracisme

15/12/2021 - 17:06 NAPAR-coalitie

De NAPAR-coalitie waarschuwt dat het kruispuntdenken in de aanloop naar het Interfederaal Actieplan tegen Racisme, ernstig onder druk staat. De verschillende, elkaar versterkende vormen van uitsluiting en racisme worden onvoldoende serieus genomen. De directe aanleiding voor de waarschuwing is een incident tijdens de slotzitting van de Brusselse 'Assissen tegen racisme', waarbij islamofobe uitspraken van Collectif Laïcité Yallah getolereerd werden door het Brussels Parlement. 

01/12/2021 - 11:35 Kelia Kaniki Masengo

Kelia Kaniki Masengo beschrijft hoe één boek de wereld waarin ze opgroeide in een nieuw perspectief plaatste, en zo haar leven veranderde. Ze droeg deze tekst voor ter gelegenheid van de opening van de antiracistische bibliotheek van Kif Kif.

29/10/2021 - 15:58 Redactie Kif Kif

In een verrechtsende en gepolariseerde samenleving waarin een steeds harder politiek discours de boventoon voert, is het meer dan ooit nodig om de antiracistische strijd te voeren. Het delen van kennis is daarbij essentieel. Daarom is een toegankelijk aanbod van antiracistische en dekoloniale boeken, en boeken over racisme belangrijk.

27/10/2021 - 13:39 Habiba Boumaâza

Nicole Boumaâza (72) is een icoon voor een generatie jongeren met een migratieachtergrond in België. Haar jeugdboeken waren lange tijd vrijwel de enige waarin de diversiteit van de samenleving enigszins weerspiegeld werd. Habiba Boumaâza (40) is inhoudelijk medewerker bij Kif Kif en sprak met haar moeder over haar leven, het schrijven, de familie en... Minecraft.

30/04/2021 - 12:33 Redactie Kif Kif

Op 28 april 2021 organiseerde Kif Kif een webinar over het aankomende interfederaal actieplan tegen racisme. Samen met zes experten uit het antiracistisch middenveld en de NAPAR-coalitie gaven we toelichting bij de totstandkoming van dit plan, de mogelijke valkuilen en kansen en de rol die het middenveld speelt in dit proces. Op welke manier kunnen we zorgen voor echte verandering? Welke blinde vlekken zien we? En hoe kunnen we er voor zorgen dat we voldoende inspraak krijgen bij de monitoring van dit plan?

In de afgelopen maanden is het aantal racistische aanvallen door extreemrechts in Portugal sterk toegenomen. Dit is verontrustend en het bevestigt dat de haatboodschappen een agressievere tactiek tegen mensenrechtenverdedigers van geracialiseerde minderheden in de hand werken.

ENAR roept de Portugese autoriteiten op tot dringende actie om geracialiseerde groepen effectief te beschermen tegen racistische misdaden. Ook Kif Kif ondertekent de oproep.

"Juffrouw, waarom is dat meisje zo vuil?"
"Juf, dat potlood is niet huidskleur. Het is bruin."
"Die is geen Zwarte, die is een n****."
"Soundous heeft te lang in de zon gelegen."
"Ik ben niet geel, ik ben lichtbruin."
"‘Papa!’ roept Hannes, een geadopteerde zwarte kleuter, als Zwarte Piet de klas binnenkomt."