Auteur: Pieter Jan Rosiers

22/11/2012 - 13:18 Pieter Jan Rosiers

In het Antwerpse Designcenter de Winkelhaak loopt tot eind november Reclaim. De expo geeft een impressie van een emotionele verwerkingsproces en volgt de reis van Antwerpen naar het Marokkaanse geboortedorp van haar vader. ‘Het is een zoektocht naar hoe de bloedband opweegt tegenover religie.’