Alles Wordt Beter #23 | Boer zkt. gesprek

Boeren voelen zich in een hoek gezet: met de vinger gewezen over hun impact op de natuur, financieel op het randje en steeds meer beperkt door allerlei regelgeving. Milieuorganisaties vragen dat boeren het anders aanpakken, maar er ligt nog steeds geen politiek masterplan op tafel om landbouw en natuur te verzoenen. Liggen boeren en klimaatbewuste burgers onvermijdelijk met elkaar op ramkoers? Of kunnen open gesprekken tussen hen een uitweg bieden uit het gepolariseerde voedseldebat?

Jelle Goossens van Rikolto vertelt aan Ng Sauw Tjhoi waarom een organisatie die strijdt voor eerlijke voedselproductie in economisch niet-welvarende landen nu gesprekken organiseert met Belgische boeren. Onze tweede gast, boerin en veeteeltjournaliste Justine Poppe van Groene Kring, brengt het perspectief van de gangbare boeren.

Ook in deze aflevering:

Myriam Dumortier van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek legt uit hoe boeren gegijzeld worden door de grote investeringen die ze moesten maken. Heleen De Smet van Bond Beter Leefmilieu erkent dat, maar hamert erop dat gewoon verder boeren ook geen optie is: de grenzen van de planeet en de gezondheid worden al ruim overschreden. En Els Verté van vzw Boeren op een Kruispunt luidt de alarmbel over de toenemende mentale problemen in de sector.Over de auteur:

Alles Wordt Beter is een podcast met een progressieve en constructieve blik op de actualiteit. Het is een samenwerking tussen Apache, DeWereldMorgen, Kif Kif, Lava, Masereelfonds, MO*, Oikos, Sampol, Sociaal.net en Visie.