Antwerpenaren omarmen hun stad een week voor de verkiezingen

Op zondag 7 oktober om 15u30 zullen 12.000 Antwerpenaren voor de tweede keer één lange mensenketting vormen rond hun stad. Op die manier willen ze de focus van de komende verkiezingen op de mensen leggen, boven de partijpolitiek.

Door: Kif Kif - 04/10/2018 - 22:54

Op zondag 7 oktober om 15u30 zullen 12.000 Antwerpenaren voor de tweede keer één lange mensenketting vormen rond hun stad. Op die manier willen ze de focus van de komende verkiezingen op de mensen leggen, boven de partijpolitiek.

De deelnemers zullen zich verspreiden over twaalf punten rond de stad, elk met een eigen invulling, zowel thematisch als organisatorisch. Armoede, ecologie, solidariteit, mobiliteit, jeugd, diversiteit, luchtkwaliteit, burgerschap, kunst en cultuur, gastvrijheid, huisvesting en constructieve beleidsalternatieven zijn de twaalf issues die ideologische verschillen moeten overstijgen en de Antwerpenaren moeten verenigen rond gedeelde noden en interesses.

De Grote Omarming is een idee van gewone burgers dat gesteund wordt door een brede waaier aan organisaties en verenigingen. Elk punt is in handen van enkele verantwoordelijken die voor een bescheiden programma zullen zorgen, van picknicks, soepverdeling en pannenkoeken tot kinderanimatie, concerten en performances.

Kif Kif nodigt u warm uit om een onderwerp te kiezen dat uw nauw aan het hart ligt en in de namiddag hand in hand te staan met uw medeburgers.

Verspreid mee het woord (LINK) en breng zo veel mogelijk mensen mee. De weersvoorspellingen zijn alvast gunstig.

Alle info: http://www.planvoora.be/