Brazilië, Europa en verdoken slavernij

Het woord ‘slavernij’ klinkt in de oren van velen als iets van het verleden. Of we verbinden het louter met contexten zoals oorlog. Maar niets is minder waar. Slavernij is niet louter historisch en het is jammer genoeg ook niet zo ver weg als we denken. Vandaag zijn er zelfs meer tot slaaf gemaakte mensen op de wereld dan tijdens het Romeinse Rijk of op het hoogtepunt van de trans-Atlantische slavenhandel.

Naar schatting zijn er wereldwijd zo’n 40,3 miljoen tot slaaf gemaakte mensen. Dat zijn slachtoffers van mensenhandel, gedwongen arbeid of seksuele uitbuiting. En het probleem is sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw dramatisch toegenomen. In België gaat het trouwens om zo’n 1500 mensen. Naast deze reële slavernij is er ook heel wat verdoken slavernij. En beide vormen van moderne slavernij zijn geen problemen die zich geheel onverwacht voordoen. Ze zijn immers inherent verbonden met onze hedendaagse economische systemen en met de ecologische roofbouw die daarmee gepaard gaat.

Luc Vankrunkelsven besteedt al vele jaren aandacht aan de wisselwerkingen tussen uitbuiting van mensen en uitputting van de aarde. Meer specifiek onderzoekt hij de manier waarop de soja- en vleeshandel tussen Brazilië en Europa in dit alles één van de meest schrijnende voorbeelden is. Hierboven kan je de podcastaflevering van Koffie met Kif Kif beluisteren waarin Jonas Slaats er samen met Luc een diepgaand gesprek over voert.

--

Deze en andere afleveringen van Koffie met Kif Kif kan je uiteraard ook beluisteren in je favoriete podcast app.

En meer uitleg over Luc's jongste boek vind je hier: https://www.epo.be/nl/noord-zuid/4730-een-wereld-van-verdoken-slavernij-9789064164460.html