Koffie met Kif Kif: Het spook van de radicalisering

Al vele jaren houdt het thema 'radicalisering' onze beleidsmakers in de ban. Van links tot rechts werd daarom ook gepleit voor allerhande 'deradicaliseringsprogramma’s'. Ondertussen doet onderzoek echter uitschijnen dat die programma’s niet altijd even efficiënt zijn – en soms zelfs contraproductief. Door de wijze waarop het debat in de media wordt gevoerd, is er daarenboven weinig ruimte voor een genuanceerd debat over het thema. Meer nog, telkens opnieuw viseert men een specifieke bevolkingsgroep en verliest men allerhande belangrijke tendensen uit het oog, zoals de uitholling van burgerrechten door de enge focus op een veiligheidsdiscours.

Vanuit de KULeuven werkte Marie Figoureux mee aan het Conrad-project, dat in kaart bracht welke frames de media hanteren wanneer ze over radicalisering spreken en hoe die frames veelal niet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de jeugdwelzijnsorganisatie Uit De Marge, werkte Ikrame Kastit dan weer mee aan een onderzoek dat laat zien wat de negatieve impact was van het radicaliseringsbeleid op het leven van vele jongeren. In deze aflevering van Koffie met Kif Kif, gingen we op zoek naar de kruisverbanden tussen beide onderzoeken.Over de auteur:

Als schrijver en theoloog beweegt Jonas Slaats zich steeds op de snijlijnen van religie, politiek en mystiek. Spiritueel wortelt hij zich in de christelijke traditie, maar hij verdiepte zich ook in verschillende Oosterse religies. Na zijn filosofische, antropologische en theologische studies werd hij actief in verschillende vormen van Belgisch en internationaal vredeswerk – vaak met een focus op het multiculturele samenleven.