Brochure Praktijktest 2008

In deze brochure bieden Kif Kif en de Liga voor de Mensenrechten u een kort overzicht van wat de praktijktest precies is, en wat u kan doen om tot zin praktische realisatie bij te dragen.
Brochure Praktijktest 2008
 

In deze brochure bieden Kif Kif en de Liga voor de Mensenrechten u een kort overzicht van wat de praktijktest precies is, en wat u kan doen om tot zin praktische realisatie bij te dragen. Deze brochure legt sterk de nadruk op de strenge kwaliteitseisen waaraan goede en bewijskrachtige testen moeten voldoen, waaronder respect voor de privacy. Worden die eisen in acht genomen dan kan de praktijktest een waardevol middel zijn in de juridisch strijd tegen discriminatie.

 Bijlage Grootte
brochure_praktijktest_kif_kif.pdf 1.18 MB