Personen met migratieachtergrond die samenhokken is vertekend beeld van realiteit

De studie van de VUB die deze maand naar buiten kwam, toont aan dat discriminatie bij personen met een migratieachtergrond op de huurmarkt vaker voorkomt in overwegend witte buurten. De aanwezige segregatie tussen mensen met en zonder migratieachtergrond wordt daardoor versterkt. Het is om deze reden dat de onderzoekers pleiten voor praktijktesten.

Praktijktesten op de woningmarkt zijn nodig om discriminatie en racisme te bestrijden. Ze kunnen bovendien ook sociale samenhang stimuleren en segregatie tegengaan. En zijn nu net niet deze doelstellingen die de Vlaamse regering wenst te bereiken?

Zo stond in het Vlaams Regeerakkoord het volgende: “We leven te veel naast en niet met elkaar. Deze sluimerende segregatie werkt vooroordelen in de hand, zorgt voor getto-vorming en versterkt wederzijds wantrouwen.”

Kandidaat-huurders selecteren op basis van herkomst, nationaliteit, huidskleur, geaardheid, geslacht of gezondheidstoestand is discriminatie en dus onwettig. Praktijktesten helpen om de schaal van het probleem in kaart te brengen.

Kandidaten met een migratieachtergrond worden geweerd uit bepaalde buurten en komen zo vaker terecht in de superdiverse wijken en gemeenten. De aanwezige segregatie wordt door discriminatie nog verder versterkt

Door zich te focussen op zoekertjes in de stad Antwerpen, stelden de onderzoekers van de VUB vast dat hoe minder etnische minderheden in de buurt van de huurwoning wonen; hoe groter de kans op discriminatie. Kandidaten met een migratieachtergrond worden geweerd uit bepaalde buurten en komen zo vaker terecht in de superdiverse wijken en gemeenten. De aanwezige segregatie wordt door discriminatie nog verder versterkt.

Praktijktesten invoeren gaat niet om burgers of makelaars in de val te lokken of discriminatie uit te lokken, zoals Vlaams minister van Wonen suggereert. Wel laat het instrument toe om inbreuken op de non-discriminatieregelgeving vast te stellen. Niet alleen op academisch niveau, maar ook om te kunnen sanctioneren.  En daarvoor bestaat in Vlaanderen een zeer breed draagvlak. Ook bij het kiespubliek van de partij van de minister van Wonen is 58% hiervoor gewonnen.

Dat mag uiteraard niet verbazen. Wonen is immers een basisrecht, zo blijkt uit artikel 23 van de Belgische grondwet. Maar een gelijke toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting is momenteel voor kwetsbare groepen, waaronder personen met een migratieachtergrond, nog steeds geen realiteit. Om een menswaardig leven te leiden, is huisvesting echter cruciaal.

Bovendien, als aan een basisvoorwaarde zoals huisvesting niet wordt voldaan, dan heeft dit directe en indirecte negatieve gevolgen op het welzijn, de gezondheid, de tewerkstelling van de inwonende(n), zo ook op het onderwijs van de kinderen.

Praktijktesten helpen om discriminatie op te sporen en te bestraffen. Ze zijn cruciaal in de strijd tegen discriminatie. En in de strijd tegen segregatie. Tijd om proactieve juridische praktijktesten een volwaardige plaats te geven in het Vlaamse beleid. Want alleen zo kan de Vlaamse Regering haar woorden omzetten in daden en vermijden dat ze vervalt in loze beloftes. Over de auteur:

Het platform Praktijktesten Nu vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calling/shopping te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. Het platform is een actieplatform dat bestaat uit de organisaties çavaria, ella, GRIP, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, LEVL, Netwerk tegen Armoede, Sector Samenlevingsopbouw en het Vlaams Huurdersplatform.