Ceci n’est pas un praktijktest

Gisteren werd een voorstel van resolutie besproken en ingediend door de meerderheidspartijen om discriminatie en racisme in de samenleving te bestrijden. Maar volgens het Platform Praktijktesten Nu blijkt er van een concrete aanpak weinig sprake. Meer nog, de voorstellen die men opnieuw naar voor schuift blijken al vijf jaar lang niet te werken.

Door: Kif Kif - 11/06/2020 - 13:22

Gisteren, 10 juni, werd een voorstel van resolutie besproken dat werd ingediend door de meerderheidspartijen (NV-A, CD&V, Open VLD). Het voorstel heeft als doel om de discriminatie en het racisme in de samenleving te bestrijden. In de tekst staan zinnen als “Racisme en discriminatie kunnen absoluut niet getolereerd worden. Een slagkrachtige, gecoördineerde, aanpak van racisme en discriminatie is dan ook absoluut nodig.” Zulk een aanpak is inderdaad precies wat er nodig is. Voor het platform Praktijktesten Nu was de verbazing dan ook groot dat de Vlaamse meerderheid opnieuw een resolutie goedkeurde die zelfregulering naar voor schuift als oplossing tegen structurele discriminatie.

Nergens wordt het voorstel gedaan om praktijktesten in te voeren. Noch voor de huurmarkt, noch voor de arbeidsmarkt. Wat de meerderheidspartijen voorstellen, zijn dezelfde recepten als degene die we de voorbije jaren hebben gezien, en die geen zoden aan de dijk zetten. "Déjà vu, dat is ons gevoel," stelt Sarah Scheepers, woordvoerder van Praktkijktesten Nu. "Dit is een kopie van wat de resolutie van oktober 2015 al vroeg. Onderzoek van het HIVA toont nochtans aan dat de afgelopen vijf jaar die sectorale zelfregulering geen zoden aan de dijk zette. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Maar dat geldt blijkbaar niet voor de Vlaamse Regering. Praktijktesten zijn nodig om een einde te maken aan de wraakroepende straffeloosheid."

Het voorstel van de oppositiepartijen om praktijktesten toe te voegen aan het voorstel van resolutie werd weggestemd. Een slag in het gezicht voor iedereen die de voorbije dagen de mooie woorden en beloftes zag passeren in tweets en TV-optredens.

Het voorstel van de oppositiepartijen om praktijktesten toe te voegen aan het voorstel van resolutie werd weggestemd. Een slag in het gezicht voor iedereen die de voorbije dagen de mooie woorden en beloftes zag passeren in tweets en TV-optredens.

Als je in volle lock down op een bankje ging zitten, kreeg je onmiddellijk een GAS-boete. En riskeerde je zelfs een strafrechtelijke veroordeling. Maar als het gaat om discriminatie die de samenleving van binnenuit blijft verzieken, houdt de Vlaamse overheid al meer dan 10 jaar hardnekkig vast aan sensibilisering. "Door niets te doen is de overheid medeplichtig aan structureel racisme en discriminatie." Stelt Scheepers. "Handhaving van antidiscriminatie moet voor de overheid een kernopdracht zijn. Die besteed je niet uit aan sectoren die dat op vrijwillige basis mogen doen."

Het platform Praktijktesten Nu geeft dan ook aan dat de verschillende lidorganisaties druk zullen blijven zetten om op alle bestuursniveaus toch over te gaan tot proactieve praktijktesten ter bestrijding van discriminatie op de huurmarkt en de arbeidsmarkt.

 

**

Meer info op over praktijktesten op de website en de FB-pagina van het platform.