De Deftige Democraat over de Geïsoleerde gek

We mogen gerust zijn. Valkeniers, de grote leider van het Vlaams Belang, heeft vastgesteld dat de extreem rechtse terrorist Breivik geen geestesgenoot is, maar een geestesgestoorde.
De Deftige Democraat over de Geïsoleerde gek

Is er echt zo'n groot verschil tussen de geïsoleerde rechtse gek Breivik en de deftige rechtse politici en publicisten?

 

De verdediging van (extreem)rechts in de zaak Breivik

Een kleine quiz

We mogen gerust zijn. Valkeniers, de grote leider van het Vlaams Belang, heeft vastgesteld dat de extreem rechtse terrorist Breivik geen geestesgenoot is, maar een geestesgestoorde. Iedereen weet dat er een hemelsbreed verschil bestaat tussen het deftige discours van de beschaafde lieden van het VB en het delirium van de waanzinnige Noor. Het kan dan ook niet de minste moeite kosten om de juiste auteur op de volgende citaten te plakken. Welke uitspraken zijn van Breivik, welke van Dewinter?

1. "In 732 versloeg Karel Martel in Poitiers de Moorse troepen. In 1683 volgde Prins Eugène Van Savoye het voorbeeld van Karel Martel in de slag bij Wenen toen hij de Ottomanen versloeg. De derde islamitische invasie gebeurt via de weg van de massa-immigratie en is gevaarlijker dan de twee vorige pogingen tot verovering. De islam hoort niet thuis in Europa maar wel aan de andere kant van de Middellandse zee."

2. "Europa (...) stond de laatste 1400 jaar onder een constante aanval door de islam. Karel Martel verdedigde Europa succesvol tegen een invasie door het Kalifaat der Omayaden in 732 tijdens de slag bij Poitiers (...) In 1683 stond West Europa weer op de rand van de vernietiging, dit keer door het Ottomaanse Kalifaat. (...) In 2009 is er weer een invasie in West Europa, dit keer door demografische oorlogsvoering (massale moslim-immigratie in combinatie met en hoge moslim geboortecijfer). De Islamitische machten overstromen de Europese toegangspoorten opnieuw, met slechts één verschil: de poorten zijn open."

3. "Ons antwoord zou sterk, duidelijk en agressief moeten zijn, ik zou de Oostenrijkse bisschop willen citeren die zei: "Karel Martel drong de islam terug in Poitiers in 732, ook in 1683 in wenen werd de islam opnieuw uitgedreven. Als het nodig is, dan zullen we de islam ook voor een derde terugdrijven naar de plaats waar het thuishoort, namelijk de andere kant van de Middellandse Zee.""

4. "Israël leeft en bestaat op de frontlijn van de botsing der beschavingen (...). Het Israëlisch-Arabisch conflict belichaamt de strijd tussen de Westerse beschaving en de radicale islam. De strijd tussen zij die de vrijheid liefhebben en zij die de wereld willen onderwerpen aan de moslimtheocratie. (...) De raketten, mortieren, kogels en bommen die quasi dagelijks in naam van de islam, Israël bedreigen, vertegenwoordigen het ware gelaat van een ideologie die ook Europa tracht te overheersen. Die ook mijn land tracht te islamiseren."

5. "En laten we ophouden met die stupiede (sic) steun aan de Palestijnen die door de Eurabieren werd aangemoedigd, laten we onze culturele neef Israel steunen. Europa's eerste verdedigingslinie begint in Jeruzalem."

Moeite om het geraaskal van de Blonde Gek te onderscheiden van de wijze woorden van Philip Dewinter? Probeer de volgende truuk: de gek roept op tot een oorlog tegen de islam, de deftige democraat geeft alleen een terechte kritiek op een onverdraagzame religie.

Ik ben niet extreem rechts, ik ben rechtschapen!

De deftige Dewinter zegt het duidelijk: "Mijn wapen is de stembus, zijn wapen een geweer". Duidelijker kan het volgens het VB kopstuk niet zijn. Als deftige politicus is hij een democraat, de gek Breivik staat daar mijlen ver af.

Veel samenhang leest Dewinter niet in Breiviks ideologische geschriften. Maar hij heeft wel enig begrip voor het geraaskal. Volgens de deftige democraat "komt dit natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Overal in Europa leeft er immers in brede lagen van de bevolking een grote onvrede en angst voor de oprukkende islamisering en de massale immigratie van moslims."

Het dubbel discours van Dewinter (26 juli - ‘Die man verdient de doodstraf’ - HLN), leert ons enerzijds dat hij zijn handen wast in onschuld, zich openlijk afkeert tegen de persoon van Breivik en zijn daden, maar tegelijk valt hij de gek meteen bij in zijn haat tegen de "islamisering" van Europa, "een probleem dat hij niet zelf heeft uitgevonden".

Deftige democraten als Dewinter en Wilders wijzen er op dat zij nooit tot geweld over gaan. Wilders claimt een democraat in hart en nieren te zijn. Dewinter zegt alleen de stembus als wapen te hebben (zijn bloedige straatgevechten van een paar jaar geleden, vergeten we best. Dat heet sereniteit in het debat). Deftige democraten roepen niet rechtstreeks op tot geweld, en gebruiken het al helemaal niet. Als er al radicale uitspraken en slogans uithangbord zijn van een partij als het Vlaams Belang, dan is dat volgens partijvoorzitter Bruno Valkeniers de schuld van de media die hen dwingen tot een haatdiscours om enige aandacht te verwerven. (DM 30 juli 2011)

Gedaan dus met het vergelijken van de uitspraken van deftig extreem rechts met die van de gek Breivik. Dewinters constante herhaling van zijn voorstel om de islamisering te stoppen zoals bij de veldslagen van Poitiers en Wenen - met militair geweld dus - is geen oproep tot geweld. Zelfs Vlaams Belang-ideoloog Paul Beliën, die in 2006 op zijn blog 'The Brussels Journal' een stuk schreef onder de titel "Geef ons Wapens", blijkt een deftige democraat. Dat hij in dat stukje onverholen oproept om de bevolking te bewapenen om de "roofdieren" te verjagen, verandert daar niets aan. Dat hij in andere teksten de strijd tegen de islamisering een territoriaal militair conflict noemt en daarom Sarkozy verwijt dat deze het leger niet inzette tegen jonge migranten, kan ook nog door de beugel. Dat de blog van Paul Beliën meer dan 80 keer geciteerd wordt in het manifest van Breivik is een jammerlijk toeval. Beliën is volgens Dewinter niets anders dan "een uitzondering die de regel bevestigt."

"Ik heb nooit alle moslims gestigmatiseerd, maar ik zeg wel dat de islam een veroveringsideologie is die geweld als een legitiem middel beschouwt. Wij daarentegen zijn geweldloze democraten". Wie Dewinter hier precies bedoelt met ‘wij’ is niet echt duidelijk. De 'zij' daarentegen worden duidelijk begrensd. 'Zij' zijn de moslims, de aanhangers van die veroveringsideologie die 'islam' heet. 'Wij' zijn arme, zwakke, geweldloze democraten. We zijn niet eens extreem rechts. Dewinter: "Ik ben niet extreemrechts. Extreem rechtlijnig, dat wel. En extreem rechtschapen, zo u wil."

Nu moeten de conservatieven reageren

Ook andere deftige democraten in het rechtse kamp vinden het nodig om aan te tonen hoe verschillend hun gedachtegoed wel is van dat van de gek Breivik. Ross Douthat is een deftige conservatieve columnist bij The New York Times. Hij verdedigt de basis van het conservatieve gedachtegoed maar distantieert zich van het extreem discours van Breivik. Enerzijds stelt hij dat Breivik ver weg staat van de conservatieven, toch geeft hij toe dat Breivik (mits we de context buiten beschouwing laten) heel wat gelijkenissen heeft met de conservatieve Europese leiders zoals Cameron, Merkel en Sarkozy.

Dat iedereen (links en rechts) Breiviks terreurdaad ondubbelzinnig moet veroordelen spreekt vanzelf. De vraag die zich echter opdringt is de volgende: "Hoe moeten de conservatieven reageren?". Moeten de conservatieven toegeven dat hun ideologie en hun retoriek eigenlijk simplistisch en inconsistent is? "Neen," zegt Douthat, voor hem is het duidelijk. De conservatieven hebben het bij het juiste eind. Maar PAS OP voor de linksen! Zij zullen ongetwijfeld deze terreurdaad kapen om hun punt te bewijzen.

Douthat maakt zich voornamelijk zorgen over de potentiële overname van de linkerzijde, of zoals hij het stelt ‘de elites’. De verwarring en dubbelzinnigheid die Douthat tracht te creëren geeft eigenlijk een goed beeld van rechts weer. Deftige extreem rechtse politici willen zich zo snel mogelijk distantiëren van de gek Breivik. Ze doen dit vooral door te stellen dat ze zich niet moeten distantiëren van de gek, want zij hebben niet opgeroepen tot geweld. Zo is het duidelijk.

Toch knelt het schoentje ergens. Op 23 juli 2011, 1 dag na de terreuraanslag van de gek Breivik, kiest de deftige democraat Bart de Wever een opiniestuk van Cameron voor de publicatie in de standaard. Het artikel in kwestie benadrukt het belang van de strijd tegen extremisme, met name moslimextremisme, in al haar facetten. Dus ook het geweldloos extremisme, wat hij dan ook verstaat onder extremisme, moet bestreden worden. Cameron stelt dat de extreme ideologie van het islamisme an sich gevaarlijk is voor onze maatschappij.

Als we Camerons visie moeten volgen in elke terroristische aanslag dan is het niet meer dan logisch dat we ook de rechtse ideologie in vraag stellen. Voor Douthat bestaat er echter een wezenlijk verschil, namelijk dat de conservatieven redenen hebben om te twijfelen aan het multiculturalisme. Het zijn immers de minderheden die in de weg staan van een postpatriottische EU, aldus Douthat. Iedere extremistische ideologie moet bekritiseerd worden, behalve de rechtse en conservatieve ideologieën, want zij hebben gelijk.

Maar klopt dat wel? Zijn het echt de (moslim-) minderheden die in de weg staan van een verenigd en sterk Europa, of zijn het eerder de conservatieve en rechtse krachten? Is er echt zo'n groot verschilt tussen de geïsoleerde rechtse gek Breivik en de deftige rechtse politici en publicisten? Is de oorlogstaal uit het manifest dat de Noorse psychopaat verspreidde echt wezenlijk anders van de retoriek van de deftige rechtsen op allerlei blogs en meetings?

Uiteraard is de ene conservatief de andere niet. In de wereld van de conservatieven, de islamofoben, de nationalisten... lopen heel wat verschillende individuen rond. Sommigen roepen beleefd en deftig op om de islamisering tegen te houden, zoals destijds bij Wenen of bij Poitiers. Anderen gaan op die suggestie in en bereiden zich voor om de wapens op te nemen. Heel af en toe is er een gek die ook zo ver gaat dat hij met zijn acties tientallen mensen vermoordt. Wanneer dit gebeurt raakt deftig rechts in paniek. Er rest hen nog één ding: die gek isoleren en het deftige discours dat hem dreef negeren. Dat heet "zich distantiëren", dat heet "een sereen debat zonder lijkenpikkerij van links". Anderen, als ze heel stout zijn, zouden dat misschien "weglopen van verantwoordelijkheid" noemen.

Oplossingen van de quiz:

1 http://www.filipdewinter.be/herdenking-in-mechelen-van-de-aanslag-in-ma… citaat
2 manifest breivik, p 806 citaat
3 dewinter, aanvaardingsspeech oriana fallaci-prijs, http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=14475 citaat
4 http://www.filipdewinter.be/toespraak-filip-dewinter-colloquium-%C2%AB-… citaat
5 manifest breivik p 693