Hoe zit het met de resolutie rond discriminatie op de arbeidsmarkt?

Gisteren blies de federale resolutie rond discriminatie op de arbeidsmarkt twee kaarsjes uit. Actieplatform Praktijktesten Nu maakt vandaag de balans op. Van de dertien artikels uit de resolutie blijkt er nog geen enkele volledig uitgevoerd.

Gisteren blies de federale resolutie rond discriminatie op de arbeidsmarkt twee kaarsjes uit. Praktijktesten Nu, een actieplatform van negen middenveldorganisaties waaronder het Minderhedenforum, Samenlevingsopbouw, de Vlaamse Jeugdraad en Kif Kif maakt vandaag de balans op. 

Praktijktesten Nu stelt vast dat de regering met de uitvoering van de federale resolutie in gebreke blijft. Van de dertien artikels uit de resolutie is er nog geen enkele volledig uitgevoerd. De voorgeschreven zelfregulering door sociale partners kwam er niet. “Tijd om over te schakelen op het B-plan die de resolutie voorziet”, aldus Jihad Van Puymbroeck, woordvoerder Praktijktesten Nu. 

Federale resolutie is een doekje voor te bloeden

Twee jaar geleden toonde het Minderhedenforum met mystery shopping nog aan dat twee op drie dienstenchequebedrijven ingaat op een discriminerende vraag. Het resultaat: een federale meerderheidsresolutie tot invoering van gerichte controles inzake discriminatie op de arbeidsmarkt.  Heel wat voornemens, waar  Praktijktesten Nu vandaag zijn vergrootglas onder zet. “Twee jaar na de goedgekeurde resolutie kunnen we concluderen dat het een doekje is voor te bloeden”, aldus Van Puymbroeck.

Geen zelfreguleringssyteem, geen evaluatie, geen gerichte controles…

De resolutie voorziet een getrapt systeem van sectorale zelfregulering door de sociale partners.  Als twee jaar later de zelfregulering niet voldoet, moet de overheid overgaan tot gerichte controles. Gisteren verstreek die deadline voor de zelfregulering. “Nu er nog altijd in geen enkele sector sprake is van objectieve en transparante zelfregulering door de sociale partners, moet Minister Peeters werk maken van zijn wetsontwerp om de inspectie mystery callings te laten uitvoeren”, volgt Van Puymbroeck. “Dat is de afspraak van de resolutie. We rekenen erop dat de meerderheid die loyaal zal steunen”. Bovendien richt de resolutie zich niet enkel tot de private sector, maar ook tot openbare sector. Daar beloofde de resolutie direct proactief controleren op discriminatie bij aanwerving, maar ook hier is nog niets van in huis gekomen.

Regering is in gebreke

Praktijktesten Nu stelt vast dat de regering met het tweejarig bestaan van de federale resolutie in gebreke blijft. Van de dertien artikels uit de resolutie is er nog geen enkele volledig uitgevoerd. Met uitzondering van twee artikels die code oranje krijgen, namelijk de evaluatie van de antidiscriminatie-wetgeving en het samenwerkingsakkoord tussen Unia en de inspectiediensten. Daar zijn stappen ondernomen maar het blijft wachten op concrete resultaten om vooruitgang te boeken. Aan het huidige tempo zal de resolutie pas in 2028 volledig uitgevoerd zijn, meer dan een decennium te laat.

 

**

Klik hier voor de uitgebreide nota met een grondige evaluatie van de resolutie.

Klik hier voor het artikel op De Standaard waarin Praktijktesten Nu rond het thema aan het woord gelaten wordt. De Standaard bevroeg Kris Peeters die aangaf alsnog werk te zullen maken van een wetsvoorstel dat mystery calls moet mogelijk maken. Praktijktesten Nu hoopt dat hij zijn belofte deze keer waar maakt, want zoals het bovenstaande duidelijk maakt is er nog veel werk aan de winkel.