Hoofddoeken als kunst tegen ISIS

Fatiha Boujdaine, een kunstenares uit Antwerpen, beschildert zwarte hoofddoeken met verzen uit de koran en citaten van Arabische filosofen. Dit doet ze om een duidelijk signaal te geven dat ISIS niets te maken heeft met de islam en dat dialoog nodig is.
Hoofddoeken als kunst tegen ISIS
 

Fatiha Boujdaine, een kunstenares uit Antwerpen, beschildert zwarte hoofddoeken met verzen uit de koran en citaten van Arabische filosofen. Dit doet ze om een duidelijk signaal te geven dat ISIS niets te maken heeft met de islam en dat dialoog nodig is.

Terroristische aanslag

Ik zag ISIS op tv mensen afslachten in de naam van de islam. Ik was heel kwaad en furieus want dat is niet mijn islam. Ik wou eigenlijk hun ideologie ontkrachten. Ze gebruiken islam als uitgangspunt maar die misdadigheid heeft niks te maken met de islam. Daarom heb ik zwarte hoofdoeken gekozen. Zwarte hoofddoeken gebruiken ze als communicatiemiddel. Als mensen kijken naar zwarte doeken van ISIS, leggen ze de associatie bij executies en mensen die worden verbrand en mishandeld. Ik wil dus hun communicatie middel in positieve zin omdraaien.

Na Charlie Hebdo was ik in de supermarkt en ik voelde mij heel ongemakkelijk worden. Mensen bekeken me raar en waren precies kwaad op mij. Er was ook geen glimlach meer op hun gezicht te bespeuren. Ik had het gevoel toen dat ik niet meer in mijn eigen stad woonde, ook al woon ik hier meer dan 35 jaar. Dat komt allemaal door die terroristische aanslag in Frankrijk. ISIS zorgt er voor dat islamofobie nog dieper ingeburgerd geraakt bij de mensen. Ze willen die islamofobie, racisme en chaos in de wereld doen toenemen. Ze zetten mensen tegen elkaar op en dat is ook zeer goed georganiseerd. ISIS is voor mij barbarij! Er zit geen greintje menselijkheid in. Het is zeker ook geen beschaving. Ze gebruiken terreur om een oorlog te creëren zonder missie. ISIS is tegen de mens. Mensen worden afgeslacht met een mes en dat allemaal in de naam van de islam. Daarom kon ik niet anders dan er tegen in gaan, ISIS maakt mijn Islam kapot.

De citaten

Ik heb verschillende citaten gekozen uit de koran, van Arabische filosofen of van de profeet zelf. Ik heb ook de slogan van de verzetsbeweging van de Arabische lente gebruikt. In Egypte, Tunesië en Libië werden allemaal dezelfde slagzin gebruikt: ‘Het volk wil vrijheid, de schepper zal dat bekrachtigen’. Ik zie inderdaad dat er al veel dictaturen zijn gevallen. De mensen willen vrijheid ook al zijn er heel wat hindernissen op hun weg, zoals bijvoorbeeld ISIS.

Nog een voorbeeld van een citaat is er één over de jihad. Jihad is door veel mensen verkeerd begrepen. Zo is er een citaat dat zegt: ‘de innerlijke jihad is de grootste jihad’. Dat wil zeggen dat je negatieve gevoelens moet verwerken en wegwerken en dat je positieve energie moet uitstralen. De profeet zit in het hart van de mensen. Hij heeft mooie zaken uitgestraald en dat gaat nooit weg. Het goede blijft altijd bestaan!

Ik heb 4 kinderen en ik zou mijn kinderen graag in een harmonieuze samenleving groot zien worden, ik wil iets doen om aan te tonen aan andere, dat je geen schrik moet hebben van moslims maar wel van zo’n organisatie natuurlijk . Het wordt ook tijd na 50 jaar migratie dat we elkaar moeten leren kennen op een positieve en vreedzame manier. Daarom ben ik met die hoofddoeken begonnen. Het is een kunstvorm met citaten uit de koran. Islam gaat ook nooit afsterven. We moeten naar elkaar toegroeien via die citaten. Die citaten zijn universeel, ongeacht je geloof of je menselijk denken. We moeten samen naar die menselijkheid streven.

Positieve reacties

Veel mensen zijn me komen bedanken. Ik heb ook heel veel  positieve reacties gekregen van Belgen, die kwamen vertellen dat ik ze moed en vertrouwen heb gegeven in de Islam.

Ze hadden echt het idee dat ISIS binnenkort naar ons zou komen. Er wonen namelijk hier ook veel moslims. Ik heb ze gerustgesteld dat ISIS niets met de islam te maken heeft. Dat komt ook omdat ik de citaten ook uit de koran afleid. In de koran staat bijvoorbeeld dat beschavingen die goed zijn voor de mens zullen blijven, en dat andere beschavingen zullen instorten. Denk bijvoorbeeld maar aan de Egyptische of Romeinse beschaving. Je kan dit citaat ook vertalen naar onze regering. Onze regering denkt alleen maar aan geld en de economie. Ze werken uitsluiting en racisme in de hand. Volgens mij heeft onze regering weinig kans om te overleven. Als er honderd duizend mensen op straat komen, is dat toch een duidelijk signaal van instorting.

Onze samenleving is niet alleen maar elite. Elite kan alleen bestaan als een groot deel van de bevolking in armoede leeft. Ik vind het ook raar dat moslims van onze burgemeester zich moeten distantiëren van ISIS, ISIS heeft namelijk niks met de islam te maken. De uitspraken van Bart de Wever zijn racistisch ook al heeft hij het precies niet door.

De moslimgemeenschap en de Belgen moeten solidair zijn en samen opkomen tegen onrecht en racisme. We moeten met één stem spreken. Dit geldt ook voor de organisaties die rond dit thema werken. Mijn wens bestaat er in om mensen dichter bij elkaar te brengen. Er is heel veel ongelijkheid en onrechtvaardigheid maar toch strijden we voor een rechtvaardige wereld.

Deradicalisering

Onze regering beweert dat ze gaat investeren in deradicalisering. Ik persoonlijk vind dit geen goed idee. Er is al heel veel geïnvesteerd in de integratie en nu 50 jaar later zeggen ze dat de migratie gefaald is. De tweede fout dat ze maken is veel geld pompen in deradicalisering maar ik kan u voorspellen dat er binnen 10 jaar nog steeds radicale jongeren zullen zijn.

De middelen worden volgens mij niet goed gespendeerd. Er wordt beter geïnvesteerd in kwalitatief onderwijs. De jongeren zullen zichzelf deradicaliseren. Het moet van onderuit komen. Het is de doctrine die moet worden gecorrigeerd. Volgens mij kan dit het beste in het onderwijs.

Ik wil daarom ook naar scholen gaan met mijn hoofdoeken en daar een soort workshops met die citaten organiseren. Drie hoofddoeken is al voldoende om als basiscursus te dienen tegen radicalisering. Ik wil eerst de jongeren in scholen bereiken om er voor te zorgen dat ze niet gaan radicaliseren, maar ik wil ook Belgische jongeren een goed beeld geven van de islam. Het werkt namelijk langst twee kanten. Het is een instrument met filosofische stellingen waardoor de leerlingen zelf hun emoties naar boven kunnen brengen. Je kan dan door middel van stellingen over hun gevoelens praten.  De jongeren gaan dan zelf dieper nadenken over de islam

Organisaties die rond deradicalisering werken kunnen ook gebruik maken van mijn hoofddoeken. Ik moet wel eerst wachten op een correcte vertaling van mijn hoofddoeken. Na de vertalingen zijn ze beschikbaar.