Intentioneel communiceren | een 'free writing'-tekst door Horia Bali

Tijdens de laatste editie van Club Kif Kif droeg psychotherapeut en Kif Kif-contributor Horia Bali een tekst voor over 'intentioneel communiceren'. Onder meer bij het omgaan met racistische vooroordelen en microagressies kan deze strategie zorgen voor meer verbinding en gemoedsrust, zo schrijft ze.

Als psychotherapeut zie ik cliënten vaak struikelen over gelijk willen halen en het willen winnen van een destructief conflict. Conflict kan echter ook constructief zijn. De vaardigheid om resultaatgericht te communiceren en dus met elkaar te communiceren met intentie helpt hierbij. Om te kunnen communiceren met intentie moet ik kunnen herkennen hoe iemand mij benadert en hoe ik mij t.o.v. iemand wil verhouden.

“Waar kom je vandaan?”, “Waar kom je écht vandaan?”
“Wat spreek jij goed Nederlands.” “Pas je toon eens aan.”

“Waar kom je vandaan?”, “Waar kom je écht vandaan?”, “Wat spreek jij goed Nederlands”, “Pas je toon eens aan”

Alsof deze micro-agressies niet voldoende zijn om me te verwarren, gaat men wanneer ik dit tracht aan te kaarten over in ontkenning, en word ik van overgevoeligheid beschuldigd.

Voor ik het weet zit ik in een vicieuze cirkel van reactiviteit, waar de ratio ver te zoeken is.

Hoe kan ik mijn gevoeligheden communiceren en onrecht benoemen zonder telkens verweten te worden overgevoelig te zijn, dingen te veel te analyseren, overal kwade bedoelingen achter te zoeken of dingen verkeerd te begrijpen?

Wat kan ik doen om voor mezelf te zorgen?

Intentie

Communiceren met intentie helpt om te komen tot meer verbinding en gemoedsrust.

Leren praten met intentie is moeilijk. In het begin van dit leerproces lijkt dit pijnlijk te grenzen aan een leugen of manipulatie, zeker qua emotionele controle en onderdrukking van onderbuikgevoelens.

Het op een positieve manier leren vervullen van noden en behoeften, in het hier en nu, rekening houdend met lange termijn eigen belangen. Intentie legt de nadruk op het resultaat dat je wenst te bekomen.

Doelgerichtheid eerder op de inhoud van een boodschap, zoals wanneer je informatie wenst over te dragen.

Wanneer je intentioneel een gevoel overbrengt en zo de goodwill kan aanspreken van mensen, krijg je betere resultaten. Met intentie communiceren gaat dus over hoe we mensen emotioneel raken en beïnvloeden.

Manipulatie of beïnvloeden?

Bij manipulatie zet je een ander aan tot gedrag dat leidt tot uitbuiting. Bijvoorbeeld door te liegen, feiten te verdraaien, zaken te verhullen of te verzwijgen, vaak met als doel korte termijn vluchtige winsten.

Bij beïnvloeden vertrekken we vanuit intentie en gaan we voor duurzame belangen op de lange termijn, zoals meer welzijn en welbevinden

Een overduidelijk en actueel voorbeeld hiervan is het Trump-fenomeen. Op kleinere schaal denk ik aan het soort gesprekken waarin we onze verantwoordelijkheid voor een persoonlijke fout op een ander schuiven. Omdat jij… niet, kan ik niet… Ook gesprekken die voortvloeien uit irritatie zijn hier goede voorbeelden van. Vaak gaat het om kritiek verhuld in 'waarom'-vragen.

Bij beïnvloeden vertrekken we vanuit intentie en gaan we eerder voor duurzame belangen op de lange termijn, zoals meer welzijn en welbevinden, het stimuleren van samenwerking en het creëren van verbinding.

Er is een bepaalde emotionele maturiteit nodig om negatieve gevoelens te kunnen dragen. Angst, pijn, boosheid en latente dreiging spreken onze reactiviteit aan om onszelf te verdedigen. Hierdoor verglijden we in een schuld-en-boete verhaal. Wanneer we minder vanuit de onderbuik of reactief reageren kunnen we onze intenties vooropstellen en onze lange termijn belangen realiseren.

Wanneer praten niet meer lukt

Wanneer praten niet meer lukt: zwijg en verlaat de interactie!

Kalmeer.

Wanneer je terug kan nadenken, denk dan na over je levensdoel. Onderzoek je intenties en handel hiernaar.

Zoek geen soelaas voor negatieve gevoelens, zoek geen verdoving, zoek geen snelle fix via kritiek, beschuldigen, straffen en vernederen. Leer moeilijke gevoelens dragen en ga voor de lange termijn belangen.

Via zelfzorg, draag je mee zorg voor de ander en je omgeving. Door te pauzeren creëer je ruimte om positieve ideeën te laten ontstaan.
Neem die ruimte en bloei.

-----

Over deze tekst:
Ik heb deze tekst initieel geschreven in een free writing sessie van 8 minuten tijdens de opleiding Helend Schrijven van Kif Kif gegeven door Habiba Boumaâza. Free writing is een oefening waarbij je gedurende een vaste periode ononderbroken niets anders doet dan continu schrijven zonder je pen op te heffen over alles wat in je opkomt. Als er niets opkomt kan je een mantra of een woord herhalen of omschrijven wat je ziet, hoort,… Voor deze publicatie heb ik die tekst dus gerecupereerd en herwerkt.Over de auteur:

Ik ben Horia Bali, psychotherapeute in Borgerhout, mama van een 22-jarige zoon, dochter van migranten uit de Marokkaans-Berberse Atlas, grenzend aan Algerije. Mijn ouders waren gezegend met tien kinderen, waarvan ik de benjamin ben. Dit jaar ben ik voor de eerste keer met mijn zoon naar Marokko geweest. Voor mezelf was het de derde keer dat ik er kwam; de tweede keer was 38 jaar geleden. Oh ja, zei ik al dat ik als zelfstandige psychotherapeute ben met de specialisaties traumaverwerking, stressklachten, relatietherapie, groepstherapie en individuele therapie voor alle mensen boven de 16 jaar die zich kunnen verwoorden in het Nederlands, Frans, Engels, Berbers of Arabisch.