Onze beloftes voor 2018

In een periode waarin de jaaroverzichten ons om de oren vliegen, presenteert Kif Kif liever drie beloftes voor 2018. Gelukkig nieuwjaar!
Door: Kif Kif - 02/01/2018 - 12:28

Voor Kif Kif was 2017 geen gemakkelijk jaar. Wie strijdt tegen racisme en ongelijkheid wordt paradoxaal genoeg vaak zelf beschuldigd van racisme. Het is vermoeiend om steeds tegen de stroom in te gaan, maar we voelen ons aan het begin van dit nieuwe jaar strijdvaardiger dan ooit. In plaats van een jaaroverzicht presenteren we hierbij daarom liever onze beloftes voor het komende jaar.

 

1.    WE WIJKEN NIET AF VAN ONZE DOELSTELLINGEN

Kif Kif werd opgericht in 2001, als antwoord op het oneerlijke debat dat gevoerd werd rond racisme. De bedoeling was om mensen die in de reguliere media nauwelijks aan bod kwamen een platform te bieden waarop ze hun woorden, ideeën en standpunten kwijt konden. Zeventien jaar later is de website van Kif Kif uitgegroeid tot hét referentiepunt voor artikels, analyses en onderzoek rond racisme en ongelijkheid. Het afgelopen jaar zijn er talrijke afleidingsmanoeuvers geweest (zowel direct als indirect) die ons van ons pad hadden kunnen brengen.

We wijken echter niet af van onze doelstellingen, zoals vermeld in ons beleidsplan en op onze website:

1. [woord maken]
Kif Kif wil mensen de instrumenten in handen geven zodat ze hun stem kunnen laten horen in het maatschappelijk debat.

2. [woord geven]
Kif Kif wil mensen de ruimte bieden op haar site, in cahiers, boeken en op debatten om hun stem te laten horen in het maatschappelijk debat.

3. [woord nemen]
Kif Kif intervenieert op geregelde tijdstippen in het maatschappelijk debat.

4. [woord doorgeven]
Kif Kif stelt haar expertise inzake interculturaliteit ter beschikking van andere organisaties en creëert zo een multiplicatoreffect.

2.    WE NEMEN ENKEL DEEL AAN EEN EERLIJK DEBAT

We nemen dus graag deel aan het debat, maar dan wel onder onze voorwaarden. We willen gesprekspartners zonder dubbele moraal en we praten alleen als er ook geluisterd wordt. We weigeren om voor een (politieke of media-) kar gespannen te worden. Twitter en Facebook zijn niet de arena’s waar we het debat zullen voeren. Het gaat voor ons niet om wie het luidst roept, wel om wat er gezegd wordt. 

3.    WE ZIJN ER VOOR JOU

Heel wat opiniemakers die nu hoge toppen scheren, zijn in de afgelopen jaren bij ons gevormd. Maar er kunnen er niet genoeg zijn. Daarom zetten we ook het komende jaar onze deur wagenwijd open voor iedereen die racisme en ongelijkheid wil bekampen. Je bent niet alleen welkom op onze vormingen en debatten, maar ook voor een gesprek bij een koffie. Want de strijd tegen racisme is hard, en soms ongenadig. We zijn ons ervan bewust dat 2017 ook voor jullie niet gemakkelijk was. Aan jullie reiken we de hand en bieden we onze hulp aan. Aan jullie willen we zeggen: samen zijn we werkelijk sterk.

 

Tot slot een woord van dank.

Dank aan al onze Kif Kif Contributors, die vrijwillig bijdragen leveren aan de website en onze werking en expertise mee vorm geven.
Dank ook aan onze sympathisanten, die ons ondersteunen met hun wijze raad en verfrissende inzichten.
En ten slotte: dank aan onze lezers die onze artikels delen en zo mee strijden tegen racisme en ongelijkheid.

We wensen jullie een sereen 2018.

 

Kif Kif