Nieuw talentontwikkelingstraject voor woordkunstenaars

Vanuit de behoefte om diverse stemmen te introduceren in het letterenveld, richt Totaal in samenwerking met Victoria Deluxe, La lettre A, DE Studio, Pianofabriek, You On Stage, Kluger Hans en Kif Kif een nieuw talentontwikkelingstraject voor woordkunstenaars op in Gent, Brussel en Antwerpen.

Door: Kif Kif - 10/09/2018 - 09:58

Totaal richt, in samenwerking met Victoria Deluxe, La Lettre A, DE Studio, Pianofabriek, You On Stage, Kluger Hans en Kif Kif een nieuw talentontwikkelingstraject voor woordkunstenaars op: SPEAK OUT. Jongeren van 16 tot 25 jaar kunnen intekenen op dit traject. Het doel is om deze nieuwe stemmen een springplank te bieden.

SPEAK OUT start in oktober in Gent, Brussel en Antwerpen, en is er voor jongeren die graag meer bezig willen zijn met kunst, literatuur en kunstvakonderwijs. Ze worden gedurende een academiejaar begeleid door professionele kunstenaars, auteurs en redacteurs die zich engageren als mentor voor de jongeren.

Met SPEAK OUT willen de betrokken organisaties gehoor geven aan de roep om meer diversiteit in het letterenveld te introduceren. SPEAK OUT richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar. In onze snel veranderende maatschappij is de school niet langer dé plek waar artistiek talent zich ontwikkelt. De kunstenaars van morgen ontwikkelen zichzelf, maar blijven vaak onzichtbaar in de mainstream. Er is echter steeds meer behoefte om deze nieuwe generatie zichtbaar en hoorbaar te maken. Daarom verplaatst SPEAK OUT zijn aandacht naar de stad met thuishavens in Antwerpen, Brussel en Gent.

In tweewekelijkse ateliers volgen de jonge woordkunstenaars workshops, ontmoeten ze professionals uit het werkveld en werken ze aan hun eigen teksten. De eigen stem van de jongere staat hierbij centraal. Daarnaast is de hedendaagse taalcultuur steeds meer gericht op spoken word, writing for performance, hiphop en andere interactieve vormen. De jongeren worden onder meer begeleid door Anissa Boujdaini, Öznur Karaça, Astrid Haerens, Hazim Kamaledin, Yannick Moyson en Fikry El Azzouzi.

Wie interesse heeft kan zich kandidaat stellen via http://www.to-taal.be/projecten/speak-out/.

SPEAK OUT is een samenwerking tussen Totaal, Victoria Deluxe, La Lettre A, DE Studio, De Pianofabriek, You On Stage, Kluger Hans en Kif Kif en wordt ondersteund door Stad Gent en De Vlaamse Gemeenschap.