Petitie: spoor overheden aan praktijktesten in te voeren

De Black Lives Matter protesten in de VS legden ook hier in eigen land de open zenuw van structureel racisme en discriminatie weer bloot. Racisme en discriminatie zijn schering en inslag op de arbeidsmarkt, huurmarkt, … Nochtans is elke vorm van discriminatie bij wet verboden. Praktijktesten Nu lanceert daarom een petitie om onze overheden aan te sporen juridische praktijktesten in te voeren.

Door: Kif Kif - 02/07/2020 - 12:16

De Black Lives Matter protesten in de VS legden ook hier in eigen land de open zenuw van structureel racisme en discriminatie weer bloot. Racisme en discriminatie zijn schering en inslag op de arbeidsmarkt, huurmarkt, … Nochtans is elke vorm van discriminatie bij wet verboden. En dit voor alle discriminatiegronden (b.v. discriminatie op basis van huidskleur, origine, geslacht, geaardheid, vermogen, handicap, geloof, enz….).

Hoewel discriminatie verboden is, kunnen overtredingen erg moeilijk worden aangepakt omdat er meestal een gebrek aan bewijs is. Wie discrimineert kan dus ongehinderd zijn gang blijven gaan. En de slachtoffers blijven in de kou staan. 

Nochtans bestaat er een oplossing hiervoor: praktijktesten zijn een uitstekend instrument om discriminatie op te sporen en aan te pakken. Er zijn al “academische” praktijktesten die discriminatie in kaart brengen (“waar en hoe veel komt het voor?”). Maar onderzoeken volstaan niet: om discriminatie effectief aan te pakken hebben we “juridische” praktijktesten nodig, daarmee kan je ook effectief naar het gerecht stappen en de discriminatie aanklagen, laten stoppen en bestraffen.

Wie moet die praktijktesten uitvoeren? De overheid, want die is ervoor verantwoordelijk dat de wetten nageleefd worden, ook de antidiscriminatiewet. De overheden mogen niet alleen wachten op klachten om tot actie over te gaan. Ze moeten dus hun inspectiediensten (b.v. wooninspectie, arbeidsinspectie) bevoegd maken om proactieve praktijktesten uit te voeren en zo discriminatie op te sporen zodat overtreders gesanctioneerd kunnen worden.

Op alle bestuursniveaus zijn regelgevende kaders voor overheidsinspecties nodig om systematisch praktijktesten uit te voeren in de strijd tegen discriminatie, om te beginnen op de arbeids- en woonmarkt. Verschillende lokale overheden doen al inspanningen, anderen moeten nog overtuigd worden. Op het Vlaamse bestuursniveau zitten de onderhandelingen muurvast tussen meerderheid en oppositie en gebeurt er voorlopig niets. Federaal ligt op dit moment een voorstel voor om de arbeidsinspectie bevoegd te maken om proactieve praktijktesten uit te voeren. We roepen de parlementsleden van de Kamer op dit eindelijk goed te keuren. Neem de pijn van slachtoffers van discriminatie eindelijk serieus. Neem jullie verantwoordelijkheid en maak een einde aan de straffeloosheid.

Klik hier om de petitie te tekenen.

 

Meer lezen: