Praktijktesten: de partijprogramma's doorgelicht

Het Platform Praktijktesten Nu screende alle lokale partijprogramma’s van de centrumsteden. Welke partijen pleiten werkelijk voor praktijktesten om discriminatie tegen te gaan en welke niet?

Door: Kif Kif - 13/10/2018 - 08:44

Het Platform Praktijktesten Nu screende alle lokale partijprogramma’s van de centrumsteden: in welke mate zetten ze praktijktesten in om de straffeloosheid van discriminatie aan te pakken op de lokale huur- en arbeidsmarkt maar evengoed in de lokale handel, horeca, in cultuur en sport. ‘ In elke centrumstad kan de burger kiezen tussen één of meer partijen die praktijktesten opnemen in hun programma. We roepen alle burgers dan ook op om via de stembus hun stad te wapenen met dit effectieve instrument tegen discriminatie,’ stelt Sarah Scheepers, woordvoerder van het Platform Praktijktesten Nu.  ‘Al hebben heel wat partijen wel nog wat werk om het instrument ook in te durven zetten om tot sancties over te durven gaan.’

Tabeloverzicht

‘Zonder meer positief is dat de burger in elke centrumstad de keuze heeft voor één of meer partijen die met praktijktesten aan de slag willen gaan’, zo stelt Sarah Scheepers, woordvoerder van het Platform Praktijktesten. Er is geen enkele stad waar niet over praktijktesten gesproken wordt. Al tellen partijprogramma’s in steden waar de druk actief werd opgevoerd wel meer en concretere vermeldingen. ‘Het is daarom ook belangrijk dat burgers en middenveldorganisaties ook na de stembusgang alert blijven en de druk verder opdrijven op de verkozenen,’ vervolgt Scheepers.

‘Wat verder opvalt is dat niet elke partij die nationaal een duidelijk standpunt pro praktijktesten innam, die lijn consequent doortrekt in de lokale programma’s. Bijvoorbeeld bij CD&V die met minister Peeters toch haar nek uitstak en mystery calls invoerde, zie je bijvoorbeeld dat het thema lokaal veel minder leeft,’ vervolgt Scheepers. Verder vermelden niet alle partijen hun standpunt altijd even expliciet. Zo worden praktijktesten bijvoorbeeld niet vermeld in het programma van SP.A voor Oostende en het programma van PVDA voor Oostende en Brugge, terwijl ze in andere steden wel duidelijk als eis van deze partijen naar voren komen. Bij Groen! zien we dan weer dat de eis altijd wordt opgenomen in het programma, maar niet altijd op dezelfde manier. ‘Bovendien verschilt ook de mate waarin partijen bereid zijn om ook daadwerkelijk over te gaan tot sancties. Dat lijkt iets makkelijker vanuit partijen die nu geen deel uitmaken van het stadsbestuur’.

‘We roepen alle burgers op om via de stembus hun stad te voorzien van praktijktesten. Zorg dat je stadsbestuur niet langer werkeloos toekijkt hoe discriminatie de lokale samenleving verziekt en hoe mensen hun grondrechten worden ontzegd’, stelt Sarah Scheepers. ‘Ook op lokaal niveau zijn proactieve praktijktesten immers noodzakelijke instrumenten om discriminatie aan te tonen en te bestrijden’, stelt Sarah Scheepers, ‘want praktijktesten werken!’ De Antwerpse praktijktest van het Platform ism de VUB toonde vorige maand nog aan dat in de Sinjorenstad 30% van de vastgoedmakelaars en 50% van de particulieren discrimineert. In Gent daarentegen kon de stad via drie rondes van proactieve praktijktesten bij immomakelaars discriminatie in de eerste fase van het huurproces terugdringen van 25% in 2015 tot 14% in 2017.

Het Platform Praktijktesten Nu vraagt dat de toekomstige lokale besturen praktijktesten inzetten in het eigen aanwervingsbeleid maar ook op de private arbeidsmarkt via het openbare aanbestedingsbeleid. Praktijktesten zijn verder nuttig om de neutraliteit van de openbare dienstverlening te controleren, en via het vestigings- en vergunningsbeleid ook van de lokale horeca en handel. Via subsidiereglementen kan ook het culturele en sportgebeuren op discriminatie worden gecontroleerd.  En gesanctioneerd.