In Vlaanderen ‘Vlaams’… en een resem andere talen

Met het onderzoek naar de “Staat van het Nederlands” brengen het Meertens Instituut, de Universiteit Gent en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in kaart welke talen in verschillende sociale situaties worden gesproken in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel) en Suriname. Kif Kif ging in gesprek met Kevin De Coninck over het belang van zo’n onderzoek.

Door: Kif Kif - 26/10/2018 - 07:06

Met het onderzoek naar de “Staat van het Nederlands” wil men de thuistalen inventariseren die in heel Vlaanderen worden gesproken.

 

In Vlaanderen en Brussel wordt niet alleen maar Nederlands gesproken. Dat lijkt een open deur intrappen, zeker als het over Brussel als tweetalige hoofdstad van België en veeltalige wereldstad gaat, maar het is goed om dat ook in Vlaanderen wat scherper op het netvlies te krijgen. Voor de Vlaamse overheid en in het Vlaamse onderwijs mag het Nederlands dan wel de enige officiële taal zijn, de Vlamingen zelf zijn van huis uit niet allemaal Nederlandstalig en spreken naast Nederlands vaak nog één of meerdere andere talen.

“Daar is niets mis mee. Integendeel, het is een rijkdom.” zegt Kevin De Coninck van de Taalunie, de initiatiefnemer van het onderzoek. “Voor de Taalunie is het belangrijk om te weten hoe het Nederlands zich tot al die andere talen verhoudt en voor de samenleving is het belangrijk dat de kennis van al die andere talen optimaal wordt benut.”

Tijdens het Taalunie Talendebat over meertaligheid op het werk in 2017 vertelde Ahmed Hilami, zaakvoerder van het Brugse bedrijf Flyer.be, dat hij heel bewust medewerkers met diverse talige achtergronden in dienst neemt om zijn klanten zo veel mogelijk in hun eigen taal te woord te staan. Hierbij zorgt hij er niet alleen voor dat Nederlandstaligen in het Nederlands, Franstaligen in het Frans en Arabischtaligen in het Arabisch worden bediend, maar bijvoorbeeld ook dat Nederlandstaligen met een Vlaams accent gericht worden ingezet voor de Belgische markt en Nederlandstaligen met een Nederlands accent voor de Nederlandse. Naar analogie zet hij Franstaligen met een Waals accent in voor de Belgische markt en Franstaligen met een Frans accent voor de Franse, en zorgt hij ervoor dat met bijvoorbeeld Marokkaanse klanten naast Arabisch ook één van de Berbertalen wordt gesproken.

Het verhaal van Ahmed Hilami toont treffend aan hoe in het bedrijfsleven met talenkennis kan worden gespeeld en hoe die daar ook bewust kan worden ingezet om klanten beter te bedienen en als bedrijf zelf meer omzet te genereren. Uit diverse internationale onderzoeken is al gebleken dat mensen het snelst en het meest producten kopen als die in hun eigen taal of talen worden aangeboden. Daar maken slimme ondernemers zoals Ahmed Hilami dankbaar en handig gebruik van.

Voor Kevin De Coninck is het dan ook duidelijk dat meertaligheid niet louter een culturele kwestie is. “Een zo breed en divers mogelijke talenkennis is ook voor het bedrijfsleven van groot belang. Dat mag vaker worden verteld en uitgedragen. Alleen hebben we niet altijd een even scherp zicht op welke talen Vlamingen en Brusselaars van thuis uit al beheersen en in ons bedrijfsleven dus sowieso kunnen worden ingezet.”

Uit de BRIO-taalbarometer weten we dat er in Brussel alleen al meer dan honderd verschillende thuistalen worden gesproken. Met het onderzoek naar de “Staat van het Nederlands”, dat dit najaar voor de tweede maal wordt uitgevoerd, wil men bijgevolg ook de thuistalen inventariseren die in heel Vlaanderen worden gesproken. De Nederlandse Taalunie doet dan ook een warme oproep aan iedereen, met zo verschillend mogelijke talige achtergronden, om aan het onderzoek bij te dragen door hun online enquête mee in te vullen.

 

Klik hier om de enquête in te vullen. Onder de deelnemers worden twintig interessante taalboeken verloot. Met je bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek maak je dus ook kans op een mooie prijs