Zo kan het ook – Airbnb pakt racisme aan

Airbnb-leden kunnen vanaf nu een weigering melden en een klacht indienen, waarbij Airbnb als platform zijn verantwoordelijkheid neemt en op zoek gaat naar een ander vergelijkbaar verblijf. Ze straffen ze ook de verhuurders die weigeren op basis van huidskleur of andere discriminatiegronden.
Zo kan het ook – Airbnb pakt racisme aan

Verhuurders zijn ook verplicht een beginselverklaring ter uitsluiting van discriminatie te handtekenen.

 

Deze week kopte De Morgen ‘Hoe Airbnb racisme op zijn platform wil bestrijden'. De aanpak komt er naar aanleiding van herhaalde gevallen waarbij personen met een andere huidskleur geweigerd werden door verhuurders op de website.

Airbnb-leden kunnen vanaf nu een weigering melden en een klacht indienen, waarbij Airbnb als platform zijn verantwoordelijkheid neemt en op zoek gaat naar een ander vergelijkbaar verblijf. Naast de verantwoordelijkheid die Airbnb neemt, straffen ze hierbij ook de verhuurders die weigeren op basis van huidskleur of andere discriminatiegronden. Wanneer iemand weigert, mag de verhuurder in kwestie voor die periode aan niemand anders zijn/haar verblijf verhuren. Verhuurders zijn ook verplicht een beginselverklaring ter uitsluiting van discriminatie te handtekenen. Airbnb voert bovendien ook een nieuwe optie in: Instant Book. Als het huis op beschikbaar staat kan de huurder zonder verdere toestemming te vragen aan de verhuurder rechtstreeks boeken. Zo gaat het tegen dat verhuurders kunnen weigeren op basis van afkomst. Tenslotte stellen ze ook een training ter beschikking om vooroordelen te bestrijden.

Airbnb toont aan hoe het regels in werking laat treden om de straffeloosheid rond racisime en discriminatie aan te pakken. Het blijft niet bij een trendy diversiteitsplan vol loze regeltjes tegen discriminatie, zoals bij onze Belgische huur- en woonmarkt. Verschillende maatregelen zijn ingevoerd die zo ook de verschillende facetten van het probleem aanpakken. Dit gebeurde na maanden vol klachten en uiteindelijk vonden er praktijktesten plaats. Dit systeem zou met gemak kunnen worden overgenomen in België, maar wordt door politici van tafel geveegd onder het mom dat racisme relatief is.

Een commerciële insteek is echter ook aanwezig. De populaire verhuursite lijdt onder de concurrentie met zelf opgerichte varianten zoals NoirBnB.com en Innclusive.com die zich als minderhedenvriendelijk profileren. Het duurde ook meer dan een jaar voor Airbnb aan de slag ging met al de klachten. De drie jonge oprichters excuseerden zich dan ook voor het feit dat ze “nooit hebben stilgestaan bij mogelijke racistische vooringenomenheid als jonge blanke programmeurs” en erkent dat ze te traag zijn geweest in het handelen naar de klachten door het gebrek aan diversiteit op hun werkvloer.